Kvinnene baner vei mot fremtidens bygg-, anleggs- og eiendomsnæring

I bransjen med landets laveste kvinneandel er det gjort mange grep for å øke mangfoldet. Nå utgjør kvinner over 50 prosent av nøkkelposisjoner i næringslivsklyngen Construction City.

Published 05. juni 2020
Gruppebilde

I fjor fikk Construction City klyngestatus. Her ved flere av medlemmer, samt styremedlemmer.

Denne uken ble første årsmøte i næringslivsklyngen Construction City avholdt.

Byggenæringens nye kunnskapspark skal huse over 5000 arbeidsplasser på Ulven i Oslo. OBOS, Betonmast og AF Gruppen blir motorene i Construction City, og flytter hovedkontorene sine dit i 2024.

Daglig leder Benedicte T. N. Økland får nå flere kvinnelige bransjekollegaer med på laget når den nye styringsgruppen er på plass. Der er nemlig halvparten av medlemmene kvinner.

- Økt mangfold i bransjen har vært på dagsordenen i flere av de store selskapene de siste årene, og det er svært gledelig vi nå oppnår en styringsgruppesammensetning som er i tråd med målene bransjen har satt seg, sier Økland.

Styringsgruppen er klyngens øverste faglige organ og skal prioritere klyngens arbeid ved å blant annet definere klyngens strategiske satsninger, aktiviteter og opptak av nye medlemmer.

Nyvalgt leder av styringsgruppen i Construction City er AF Gruppens konserndirektør Ida Aall Gram. Hun ser frem til å lede arbeidet, og bidra til å legge til rette for et godt samarbeid med ulike målgrupper, inkludert studenter både innen yrkesfag og høyskolefag.

- I løpet av noen få år Construction City fått klyngestatus av Innovasjon Norge og over 70 medlemsbedrifter med på laget som deltar i klyngeaktiviteter som arbeidsgrupper, frokostmøter og workshops. Dette er et spennende prosjekt som forhåpentligvis vil gi grobunn for sammen å utvikle fremtidens bygg-, anleggs- og eiendomsnæring. Å få lede dette arbeidet sammen med gode bransjekollegaer er en utfordring jeg ser frem til å ta fatt på, sier Gram.

Næringsbyråd Victoria Marie Evensen i Oslo kommune var møteleder og fremmet dessuten en appell om hvordan økt samarbeid kan få fart på innovasjon og nyskapning.

Årsmøtet besluttet representanter til klyngens FOU-panelet, som skal koble og prioritere forskningstemaer sammen med klyngens prioritering av prosjekter. Christian Salbu Aasland, til daglig spesialrådgiver i Norconsult ble innvalgt på vegne av klyngemedlemmene, hvor han skal bidra sammen med lederne av klyngens faggrupper innen Effektive bygg og byggeprosesser og Bærekraft og Sirkulærøkonomi, i tillegg til representanter fra forskning og utdanningspartnere i klyngen, SINTEF, Senter for byggenæringen på BI, OsloMet, NTNU og AHO.

Styringsgruppen i Construction City består nå av:

Ida Aall Gram (leder), AF Gruppen

Nils Morten Bøhler, OBOS

Jon Harald Kristiansen, Betonmast

Per-Einar Dybvik, Startuplab

Anne K. Eggen Lervik, Fagskolen i Oslo og Kuben yrkesarena

Kristin Olsson Augestad, Multiconsult

Jon-Vidar Knold, Innovasjon Norge


For mer informasjon, ta kontakt med Klyngeleder Benedicte Økland tlf. 45 41 93 89