• Effektiv

Lanserer ny mal for samspillskontrakter

Construction City lanserer ny mal for samspillskontrakter i byggebransjen.

Published 19. oktober 2021
Samspill

Fra lanseringen på Ulven (f.v.) Sverre Tiltnes, Harald Fosse, Hege Hatlemark, Petrer Sandrup og Anna Bolneset.

Næringsklyngen Construction City har det siste året jobbet med å utvikle en ny mal for samspillskontrakter i byggebransjen. Nå er første versjon klar for testing.

- Stadig flere prosjekter stiller kontraktsfestede krav til samspill, men bransjen mangler gode og balanserte maler for samspillskontrakter. Det er dette vi ønsker å gjøre noe med, sier Harald Fosse, leder av arbeidsgruppen og partner i Advokatfirmaet Hjort.

Samspill er fortsatt en relativt ny samarbeidsform, og det finnes ingen Norsk Standard for samspillsentreprise i dag. Construction Citys samspillsmodell tar utgangspunkt i entreprenørbasert kontraktsoppbygging, og er utviklet på toppen av NS 8407. Avtalestrukturen er inspirert av Marstrands erfaringsbaserte kontraktstruktur.

- Bransjens standardkontrakter representerer kjente spilleregler som fremmer samhandling. Det har derfor vært naturlig å utvikle en mal som bygger på det eksisterende, sier Fosse.

Koker ned til holdninger


Construction Citys mal for samspillskontrakter skal styrke samspill, forebygge konflikter og gi gode rammer for prosjektdeltakere. I tillegg til samspillsavtalen, inneholder dokumentpakken bestemmelser om vederlag og insentiver, beskrivelse av organisasjon, administrative bestemmelser, og beskrivelse av gjennomføringsmodell.

- Men vi må ikke glemme den menneskelige faktoren. Godt samspill koker ned til de ulike aktørenes holdninger, sier Fosse.

Det er nettopp dette som er kjernen i Construction Citys virke. Næringsklyngen på Ulven tilbyr en arena for tillitsskapende aktiviteter mellom bransjeaktører, og har en hårete ambisjon om å bli et globalt utstillingsvindu for godt samspill.

- Noe av det viktigste som har kommet ut av dette arbeidet er at vi nå har en arena for å snakke om samspill og samarbeidsvilkår, sier Fosse.

Foruten Advokatfirmaet Hjort, har AF Gruppen, Aspelin Ramm, Betonmast, Contiga, Marstrand, Norconsult, OBOS Eiendom, SANDS og Smedvig Eiendom deltatt i arbeidet med å utvikle den nye malen.

- Nå søker vi ti pilotprosjekter som vi kan høste erfaringer fra, avslutter Sverre Tiltnes, prosjektleder i Construction City.

Er du medlem av Construction City? Vi legger ut opptak fra dagens lansering her.