Medlemsundersøkelse 2020

74 prosent av klyngemedlemmene har definerte klimamålsetninger, viser Construction Citys første medlemsundersøkelse.

Published 29. januar 2021
Ceo

For at vi skal utvikle oss i riktig retning, og være mest mulig relevant for medlemmene, er det viktig med ærlige tilbakemeldinger. Samtidig ønsket vi å kartlegge hvordan klyngemedlemmene jobber med å effektivisere bygg og byggeprosesser, samt bærekraft og sirkulærøkonomi, som er klyngens hovedfokusområder. Dette gir oss viktige tilbakemeldinger for å kunne legge til rette for best mulig klyngearbeid i tiden som kommer.

Nå er resultatene fra medlemsundersøkelsen klare, og det er tydelig at medlemmene våre tar aktivt del i det grønne skiftet. Hele 74 prosent har definerte klimamålsetninger knyttet til virksomheten. Undersøkelsen avdekker også et utstrakt samarbeid mellom klyngemedlemmene. 85 prosent har svart at de, gjennom uformelle eller formelle nettverk, samarbeider med andre medlemmer. Samtidig ser vi et forbedringspotensial på deling av beste praksis, og koblingen mellom oppstartsbedrifter og de større aktørene i klyngen.

Det er strålende nyheter at så mange av medlemmene våre satser grønt. Det er her konkurransekraften vår ligger. Vi tar også med oss tilbakemeldingene om manglende koblinger mellom store og små, og i år skal vi engasjere enda bredere enn vi har gjort til nå.

Benedicte Økland – Daglig leder, Construction City Cluster

Klyngemedlemmer innenfor kategoriene arkitekter, byggherre, eiendomsutvikler, rådgiver, teknisk entreprenør og utførende bygg ble også bedt om å svare på spørsmål som kartlegger arbeidet innenfor klyngens fokusområder. Her fremgår det at 71 prosent «ofte» eller «alltid» bruker BIM i prosjekter, og 38 prosent har praktisk erfaring med bruk av digital tvilling. Det er også interessant å merke seg at 67 prosent har kontraktsfestede krav til samhandling for nær sagt halvparten av prosjektene de jobber med.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker mer informasjon om medlemsundersøkelsen. Rapporten vil også sendes alle klyngekontakter i forbindelse med årsmøtet i juni.