• Bli kjent med folka i klyngen

Møt Oleksandra og Thomas fra Wavin

Overvannsproblemer skal bekjempes og inneklimaet skal bli bedre. Møt rørleggeren og kjemikeren som går til kamp for sirkulære løsninger!

Published 22. februar 2024
Oleksandra og Thomas

Oleksandra og Thomas fra Wavin

Hvem er du Thomas?

Jeg heter Thomas Ødegård og er salgssjef for VVS. Jeg har vært en del av Wavin i åtte år, hvor de siste tre årene har jeg vært salgssjef for VVS. Min karriere i byggebransjen begynte for over 20 år siden som rørlegger, og siden den gang har jeg tilegnet meg en bred erfaring innenfor ulike roller, fra teknisk konsulent til salgsrepresentant. Mitt hovedfokus disse årene har vært å bidra til å gjøre hverdagen i byggebransjen både enklere og bedre. Jeg tror sterkt på betydningen av å levere kvalitetsprodukter og tjenester som ikke bare oppfyller, men overgår kundenes forventninger.

Hvem er du Oleksandra?

Jeg heter Oleksandra Furman og er digitalisation & sustainability manager. Min karriere som ingeniør, med fokus på miljø, vann og avløpsteknologi begynte for over åtte år siden, hvor jeg de siste fire årene har jobbet med BIM & digitalisering. I min rolle fokuserer jeg på styring og implementering av digitale teknologier, gjennomføring og ledelse av modellbaserte byggeprosjekter, og samtidig fremme bærekraftige praksiser og integrasjon av digitale verktøy i byggeprosjekter.

Jeg er lidenskapelig opptatt av digitalisering og bærekraft, og tror det er et kraftig verktøy for å levere bedre byggemiljø. Derfor utforsker jeg muligheter for å levere innovative løsninger, legge til rette for datadeling og sømløse arbeidsflyter. Det viktigste er likevel å være en pålitelig partner for våre kunder, og jeg er derfor opptatt av dialog for å forbedre samarbeidet og koordineringen på prosjekter.

Fun fact: Det er ironisk at jeg som ung ikke ble tatt opp på kjemisk liceum (kjemi-linja på VGs i Ukraina), og har nå tre mastergrader innen kjemi. Denne erfaringen minner meg om at avslag ikke er slutten, men heller begynnelsen på noe større.

Fortell litt om hva dere i Wavin gjør. Hva er "heispitsjen" deres?

Wavin er en innovativ løsningsleverandør for bygge- og infrastrukturindustrien på tvers av flere kontinenter. Vi er en global bedrift, og vårt formål er å bidra til at bygninger og byer øker livskvaliteten og levestandarden vår. Vi samarbeider med kommuner, ingeniører, entreprenører og installatører for å fremtidssikre byer og bygg. Vi skaper levelige og innbydende byer ved å sikre trygg og effektiv vannforsyning, bedre sanitærforhold og hygiene, ved å skape klimarobuste byer og ved å bidra til å gjøre bygninger bedre.

Som en bransjeledende bidragsyter til bygningsmiljøet har vi som mål å være bransjens mest bærekraftige selskap innen år 2025. Det skal vi oppnå ved hjelp av reelle investeringer, reelle handlinger, reelle resultater og reelt lederskap, og vi samarbeider med kunder, brukere og leverandører for å oppnå netto nullutslipp av karbon innen år 2050. Fokuset vårt er å bygge sunnere og mer bærekraftige miljøer for alle.

Skjer det noe spennende hos dere nå?

Vi har virkeligspennende ting på gang her hos oss. Akkurat nå retter vi fokus mot bærekraftige initiativer, digitalisering, sirkulær økonomi og løsninger for klimatilpasning i bymiljøet. Wavin er et innovativt selskap som investerer i utvikling av løsninger innen overvannshåndtering, urban klimaresiliens, innovative løsninger for inneklima, og implementering av BIM og VDC, digitalisering av store datamengder for å optimalisere prosjektgjennomføring, sensorikk og lekkasjekontroll, prefab osv. I tillegg, vurderer Wavin deltakelse på EU-prosjektet NEBSTAR i Stavanger, der uttesting av klimatilpasning er en av satsningsområdene.

Vi er hele tiden er på jakt etter pilotprosjekter – så hvis det er noen som interesse til å teste noe nytt, ta kontakt.

Og til slutt, hvordan ønsker dere å samarbeide med andre i klyngen?

Vi ser på samarbeidet med klyngemedlemmer som hjørnesteinen i bransjens suksess. Vår tilnærming er å bygge sterke partnerskap basert på gjensidig tillit, respekt og felles mål. Vi ønsker å være aktive bidragsytere ved å dele våre unike styrker og erfaringer innen VA&VVS, tekniske løsninger, overvannshåndtering, bærekraftig forvaltning av drikkevann og håndtering av avløpsvann, BIM& digitalisering, samtidig som vi er åpne for å lære fra andre. Gjennom regelmessige møter, workshops og felles prosjekter søker vi å skape en dynamisk atmosfære hvor ideer blomstrer, og innovasjon trives.

Vår visjon er ikke bare å være medlemmer av klyngen, men å være aktive deltakere som bidrar til å løfte hele fellesskapet til nye høyder, løse utfordringer og bygge en bærekraftig framtid.

Kontakt oss gjerne på Oleksandra Furman oleksandra.furman@wavin.com eller Marie West– marie.west@orbia.com – Marketing Specialist