• Nyheter

Ny klyngerapport om overvannsløsninger

Construction City Clusters ferske overvannsrapport stiller spørsmålstegn ved dagens praksis.

Published 14. februar 2022
Overvannshandtering 440923877

Rapporten fra forprosjektet «Bærekraftig forvaltning, drift og vedlikehold av overvannsløsninger» ble publisert i dag. Formålet har vært å kartlegge utfordringer og muligheter, definere suksesskriterier for FDV-tjenestekonsepter, og berede grunnen for et større innovasjonsprosjekt. Det er Multiconsult, Storm Aqua, Aspelin Ramm Eiendom, OBOS og SINTEF som står bak rapporten.

- Arbeidet vårt har avdekket at det er for lite fokus på driftsfasen. Vi må tenke drift mye tidligere, sier prosjektleder Britt Rasten i Multiconsult.

Utvalgte prosjekter, herunder et kommunalt pilotprosjekt, er brukt som referanseprosjekter for å kartlegge status på ulike anlegg. I tillegg til å løfte fram behovet for løsninger som lar seg drifte på en enkel måte, understreker rapporten at det bør utvikles bærekraftige løsninger som fungerer i mange år.

- Om vi sier at vi bygger bærekraftig, bør løsningene også fungere om ti, tjue og tretti år. I motsatt tilfelle bygger vi en falsk trygghet, legger Rasten til.

Last ned rapporten her.

Ønsker du å involvere deg i klyngens videre arbeid med overvannshåndtering? Ta gjerne kontakt med Amalie Dybvik i Construction City.

Forprosjektets anbefalinger

  • Utvikle metoder for å formidle kunnskap om gode og robuste løsninger
  • Sammenstille kunnskap om funksjon over tid for overvannsløsninger
  • Utarbeide retningslinjer for beskrivelse av hvordan overvannsløsningene fungerer relatert til øvrige bygningsmessige forhold
  • Utarbeide retningslinjer for installasjon og kontrollrutiner
  • Utarbeide retningslinjer for drift av overvannsløsninger