• Grønn

Optimalisert materialbruk og klimagassutslipp

Hvor mye har materialene å si for hvor mye CO2 et bygg slipper ut? Det har vi sjekket i en real-life test arena!

Published 10. april 2024
Sustainable design

Optimalisert materialbruk og klimagassutslipp

Bakgrunnen for prosjekteter påstanden om at materialbruken i boligblokker i dag er overdimensjonert, grunnet ønske om rasjonell prosjektering og entreprenørdrift. I et marked med økende materialpriser samt forventninger og krav til utslippsreduksjon, ønskes det å undersøkes om det finnes potensial til å spare utslipp og kostnader. Det har også kommet nye, forbedrede materialer og løsninger med lave klimagassutslipp og det er ønskelig å se hvor mye utslippene fra et råbygg kan reduseres og til hvilken kostnad.

For å kunne være en attraktiv byggherre/entreprenør/rådgiver i fremtiden, er kontinuerlig utvikling, samarbeid og innovasjon viktige stikkord. Klyngemedlemmer som bidrar i prosjektet vil være med på å finne praktiske, matnyttige løsninger som kan oppskaleres og få stor effekt for egne klimamål, kompetanse, økonomiske resultater og attraktivitet i den nye tiden vi lever i.

Konkret spørsmål prosjektet ønsker å undersøke:

 • Brukes det unødvendig betong/stål? Kan det erstattes av andre materialer eller mindre materialintensive løsninger enkelte steder?
 • Kan mengden påstøp reduseres? Finnes det evt. Alternativer til påstøp?
 • Kan armering løses på en annen måte for å redusere stålmengden/klimagassutslippene?
 • Brukes riktig betongklasse og er denne tilpasset de ulike funksjonene ulike steder i bygget? Jo lavere klasse, jo mindre klimagassutslipp
 • Hvor mye vil bruk av lavkarbonbetong klasse B, A og ekstrem redusere utslippene og til hvilken kostnad?
 • Hva gir lavest kostnad og klimagassutslipp av de tre optimaliserte konseptene?
 • Er de tre konseptene sammenlignbare – gir de samme funksjon? Hva skiller dem evt? Hva trenger de evt av tilleggsmaterialer for å gi samme funksjon (f.eks. brann-, lydkrav, fleksibilitet, levetid) og hva vil dette føre til av økte kostnader og utslipp?

Råbygget som har blitt testet på: Oppsal Senter bygd i ca. 2017-2019

 • 8 etasjer
 • Ca 12,5 m x 36 m
 • Inkludert bunnplate og dekke over øverste etasje
 • ekskludert kjeller
 • innvendig heis og trappehus