Prosjektleder for FOU-arbeidet i Construction City

Published 27. mai 2020
Marianne Kjendseth Wiik

Fra 1. mai har Marianne vært engasjert i 20 pst stilling for å realisere klyngens forskning, utvikling og innovasjon (FOUoI)-strategi. Marianne er ansatt i forskningssenteret for nullutslipp i klima, miljø og arkitektur-forskningsgruppen i Sintef og ekspert på livsløpsanalyse og nullslippsbygninger. Hun har bred kompetanse innenfor nullslippsområder i smarte byer og er utdannet arkitekt fra NTNU med spesialisering i bærekraftig arkitektur.


Marianne skal støtte FOU-panelet som er under opprettelse. Panelet skal koble og prioritere forskningstemaer sammen med klyngens prioritering av prosjekter. Hun skal også bidra til å koble medlemmene våre og faggruppenes arbeid innen ‘effektive bygg- og byggeprosesser’ ‘bærekraft og sirkulærøkonomi’ til å søke prosjektfinansiering.
- FOU er utrolig viktig for Construction City. Det er spesielt viktig nå; for at BAE-bransjen skal overleve krisen, må vi satse på teknologi, utvikling og forskning slik at vi forblir konkurransedyktige etter krisen har avtatt, sier Marianne.

Marianne understreker at det er viktig for klyngen at FoU brukes som et virkemiddel for å bygge kompetanse og innovasjon hos medlemmene. «Vi håper å få til flere innovasjoner og ny teknologi som kan brukes av ulike klyngemedlemmer», sier hun.

Vi er kjempefornøyde med å få Marianne på plass. Engasjementet varer i to år og vi gleder oss til hun også tar plass i CoLab en fast dag i uken.

Hun kan nås på marianne.wiik@constructioncity.no.