• Grønn

Rapport: Plasstøpt ekstrembetong i norsk klima

Lavkarbonløsninger i bygg er nøkkelen til å nå klimamålene for byggebransjen, men hvordan oppfører ekstrembetong oppfører seg ved plasstøping i det norske klimaet?

Published 27. mai 2024
IMG 7576 scaled e1687496295864

Lavkarbonløsninger i bygg er nøkkelen til å nå klimamålene for byggebransjen, både lokalt og globalt.

Problem:
Lavkarbonløsninger i bygg er nøkkelen til å nå klimamålene for byggebransjen, både lokalt og globalt. Skal betong fortsette å være et konkurransedyktig byggemateriale, må den bli mer klima- og miljøvennlig. I senere år har en rekke nye betongtyper kommet på markedet, og en av dem er Lavkarbon Ekstrem, også kalt ekstrembetong.

En utfordring med bruk av ekstrembetong er at man mangler kunnskap om hvordan den fungerer i praksis, særlig i norske forhold. En problemstilling er blant annet at ved plasstøping foregår betongarbeidene ute, og ikke inne på en fabrikk. Her er betongen utsatt for vær og temperaturskifter.

Løsning:
Klyngemedlemmene Veidekke, OBOS, SINTEF og Handelshøyskolen BI har derfor gått sammen for å undersøke hvordan ekstrembetong oppfører seg ved plasstøping i det norske klimaet. Herdes den for eksempel senere enn konvensjonell betong? Oppnås den samme fastheten? Og hvilke tiltak kan være aktuelle for herdeprosessen?

Et av områdene de tester betongen på, er Veidekkes nye hovedkontor, og er det første råbygget i verden som baserer seg på kombinasjonen Lavkarbon Ekstrem (CEM III/B) med 100 % resirkulert tilslag.

Prosjektperiode:
2022-2025

Betydning for bransjen:
Kunnskap som gjør virksomheter trygge på å anvende ekstrembetong i norske forhold, og på den måten sikre betydelige kutt i klimagassutslipp

Status:
Prosjektet er et pågående forskningsprosjekt.
Det ble i 2023 publisert to artikler om prosjektet.

  • Lombardo et. al: Et paper som beskriver bruken av parametrisk design koblet mot OneClick LCA, for å undersøke ulike mulige løsninger på bæresystemer og vekte disse mot hverandre på hhv. CO2-utslipp, fleksibilitet, kostnader og grad av egenproduksjon.
  • Aslesen et. al: Et paper som beskriver testprosjektet med å støpe en mock-up av råbygget, med bruk av CEMII/B og resirkulert tilslag, målinger for å finne ut om herdetid og effekt av ulike tiltak m.m.