Riveprosjekt med gjenbruk i fokus

Det nærmer seg byggestart for Construction City. Nå er riveprosjektet på tomten i gang, og sentralt i arbeidet står demontering for gjenbruk.

Published 30. oktober 2020
CC 2020 08 inngang 2

Byggingen av det 100 000 kvadratmeter store komplekset på Ulven, som skal huse 5 000 arbeidstakere fra bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen, skal etter planen påbegynnes neste år. Det grønne elementet vil bli fremtredende i både ute- og fellesarealer, og skal bidra til å skape et varmt miljø for leietakerne. Men også i riveprosjektet på tomten står det grønne i fokus.

- I riveprosjektet jobber vi med tiltak som demontering av bygg for gjenbruk av stålkonstruksjoner. Avfallsreduksjon og ombruk står høyere i avfallshierarkiet enn materialgjenvinning, så ombruk av stål er noe vi ønsker å legge til rette for, forteller Maria Kristiansen i Construction City Eiendom.

Ombruk av stål kan spare miljøet


Markedet for brukt stål er svært lite, men potensialet for ombruk er stort. Det mener Norsk Stålforbund, som har sett nærmere på økonomiske og miljømessige gevinster ved ombruk av stålkonstruksjoner. I rapporten «DP118 Ombruk av stål og tilknyttede byggematerialer» kommer det fram at ombruk av stål kontra resirkulering gir en reduksjon i klimagassutslippene på rundt 80 prosent.

Det er viktigste er at man planlegger for demontering i fremtiden. Bygg har lang levetid, og bør derfor være fleksible og mulig å bygge om.

Maria Kristiansen – Construction City Eiendom

I riveprosjektet skal man også forsøke å gjenbruke mye av rivebetongen, og demontere fasadeelementer til gjenbruk i byggeprosjektet som utvendig dekke. Rivningen pågår fram til medio desember, og oppstarten for detaljprosjektering skjer rett over nyttår.

Daglig leder i Construction City Cluster, Benedicte Økland, er fornøyd med at prosjektet skrider fremover. Eiendomsprosjektet er viktig for næringsklyngen. Ikke bare er det en mulighet til å teste, lære og utvikle kunnskap, men det vil også bli et viktig hjem for klyngeaktiviteten. Construction City har i dag 77 medlemmer, og en rekke av disse leverer løsninger som står sentralt i den grønne økonomien.

- Bærekraft og sirkulær økonomi er ett av klyngens fire satsingsområder. Vi ønsker å bidra til at næringen utnytter det enorme potensialet som ligger i grønn innovasjon, og da er det viktig at vi selv praktiserer det vi forkynner, avslutter Økland.