• Effektiv

Sammen for økt cybersikkerhet

Cybersikkerhetstruslene vi står overfor løses ikke alene. For å møte det digitale trusselbildet må hele bransjen samarbeide og dele informasjon og erfaringer.

Published 07. juni 2024
Jefferson santos 9 So Cny Qmkz I unsplash

Det er viktig at bransjen møter det digitale trusselbildet i fellesskap.

Utfordring:
I en stadig mer digitalisert og teknologisk verden, finner hackere og kriminelle smutthull for å både ta og utnytte informasjon fra ofre. Bygg, anlegg og eiendom er en næring med mange aktører og en komplisert verdikjede. Dette gjør bransjen ekstra sårbar. Kontroll på bygg, byggeplasser, informasjon og prosesser krever en digital sikkerhetskompetanse som er svært spesialisert, høyt etterspurt og som koster mye.

Cybersikkerhetstruslene vi står overfor løses ikke alene. For å møte det digitale trusselbildet må hele bransjen samarbeide og dele informasjon og erfaringer. Viktigst av alt, er at denne typen arbeid krever høy tillit både mellom organisasjoner og enkeltpersoner. Det eksisterer per nå ikke noen etablert struktur innen BAE-bransjen for å håndtere sikkerhetsbrudd på tvers av selskaper.

Løsning:
Virksomheter klarer ikke å beskytte all den sensitive dataen i bransjen mot digitale angrep alene. Gjennom klyngen har OBOS, Statsbygg, Betonmast, og AF Gruppen tatt initiativ til et cybersikkerhetssamarbeid. I 2023 har Veidekke og Multiconsult styrket samarbeidet.

Resultater/prosess:
Klyngemedlemmene har etablert et fagmiljø for cybersikkerhet. Basert på funn fra et forprosjekt, ble løsningen å etablere «Information Sharing and Analysis Center», forkortet ISAC.

Relevante fagpersoner fra bedriftene møtes jevnlig for å utveksle informasjon og dele erfaringer. Deltakerne ønsker å utvikle dette samarbeidet til en fast struktur, eksempelvis et fast beredskapssenter på vers av virksomhetene.

Prosjektperiode:
2021 -

Betydning for bransjen:
Samarbeid om en stor felles utfordring, slik at den enkelte bedrift blir mindre sårbar og utsatt for cyberangrep.