• Nyheter

Slik kan BIM gi mer bærekraftige bygg

Å se seg blind på BIM-data kan gjøre at man legger vekt på god dokumentasjon fremfor gode valg, mener professor Eilif Hjelseth fra NTNU. Nylig besøkte han Construction City Cluster for å diskutere hvilken informasjon som er mest relevant for å finne de mest bærekraftige løsningene og produktene.

Published 20. april 2023
Evgeniy surzhan l V Woz BOVY2 M unsplash

BIM gir tilgang på en enorm mengde teknisk informasjon om materialer og egenskapene til et bygg. I utgangspunktet er det et nyttig verktøy for å bygge energieffektivt og grønt, ved å kunne simulere og dokumentere avtrykket ved forskjellige løsninger.

Men Eilif Hjelseth, professor i ved institutt for bygg- og miljøteknikk på NTNU, vil på sin side påpeke at all denne informasjonen paradoksalt nok kan bidra til å skape mindre bærekraftige bygg. Nylig var han innom Construction City Cluster for å holde et faglig innlegg om hvordan BIM bør – og ikke bør – brukes til å skape bærekraftige bygg.

– Risikoen er at man ofte ser seg blind på jungelen av informasjon om materialer, og glemmer å tenke på andre ting som er like viktig for at bygget skal være «bærekraftig», fortalte han.

– BIM-informasjon gjør det lett å ta valg som på papiret er veldig grønt. Men dette sier ikke alt om bærekraften i et bygg.

Hjelseth trakk fram at beslutninger som har konsekvenser for hvor godt bygget blir utnyttet gjennom livsløpet kan bli i borte når man prioriterer å ta utgangspunkt i BIM-data.

– Jeg savner fokus på bruksmønster og fleksibilitet. Da kan du ikke regne på bare kvadratmeter og materialegenskaper, men tenke mer på menneskene som skal bruke det.

Som eksempel nevnte han at et bygg som scorer høyt på alle bærekraftsmålene i BIM, men som står halvtomt mesteparten av tiden, i praksis vil være lite effektivt og bærekraftig.

– Det er lett å dokumentere energibruken per kvadratmeter ved en løsning, men når det kommer til energieffektivitet er energibruk per arbeidstime kanskje enda viktigere, påpekte han.

Fleksibilitet til flere bruksområder er også et element som ikke kommer fram i BIM.

– Et bygg som kan brukes til mye over lang tid er et mer bærekraftig bygg. I verste fall må man jo bygge om igjen eller rive bygg igjen hvis designet ikke er fleksibelt til å dekke flere behov i framtiden.

BIM Science
Eilif Hjelseth oppfordret klyngemedlemmene til å jobbe sammen om å identifisere hvordan BIM kan best brukes til å ta bærekraftige valg som monner.

Hjelseth understreker at dette er komplekse elementer som kan bli nedprioritert om man bare ser på BIM-data om bærekraft.

Vil samarbeide om BIM og bærekraft

Derfor etterlyste Hjelseth dypere kompetanse om sammenhengen mellom BIM og bærekraft.

– Det handler om å utvikle bevissthet om hvilke detaljer som er viktig i et bygg, og det krever en bredere forståelse av forståelse av bærekraftig bygg enn det som kommer fram i BIM.

Blant de fremmøtte var det stor interesse for å jobbe sammen om å identifisere hvilken informasjon man legger mest vekt på for å kunne ta faktabaserte valg om de mest bærekraftige løsningene og produktene, og Hjelseth oppfordret bransjen til å jobbe videre med problemstillingen.

– Kombinasjonen av to store fagområder som BIM og bærekraft er utfordrende. Den praktiske erfaringen som partnerne i Construction City Cluster har er et svært godt utgangspunkt, som kan støttes med utvikling av digitale løsninger. Kanskje vi kan jobbe videre med dette i klyngen?

De som er interessert i temaet kan kontakte professor Eilif Hjelseth på e-post eilif.hjelseth@ntnu.no.

NTNU arrangerer også konferansen «Bærekraft og Digitalisering - fra Følelser til Fakta» i Oslo, Tirsdag 9. mai kl. 10:00 – 15:30. Mer informasjon om arrangementet finnes her.