• Attraktiv

Stinn brakke på klyngens årsmøte!

Rekordmange møtte opp på årsmøtet i Construction City Cluster (CCC). – Det er utrolig å se et så enormt engasjement, sier klyngesjef Naomi Ichihara Røkkum.

Published 08. juni 2023
Bilde front

Styreleder Daniel Kjørberg Siraj og fagstyreleder Kristin Olsson Augestad ønsker et fullsatt møterom velkommen til årsmøtet i Construction City Cluster.

Oppunder femti klyngemedlemmer møtte opp da Construction City Cluster arrangerte årsmøte 8. juni. Dagen startet med en befaring av Construction City-byggeplassen i strålende sol. Flere av klyngemedlemmene skal flytte inn i bygget, og flere lot seg inspirere av det som blir bransjens viktigste møteplass med 4.000-5.000 ansatte fra bransjen.

Tilbake i klyngens kontorlokale, åpnet styreleder Daniel Kjørberg Siraj og fagstyreleder Kristin Olsson Augestad med å fortelle om det de er mest stolte av fra året som har gått.

–Det er gøy å se at stadig flere ser verdien av å samarbeide for å styrke sin konkurransekraft og bærekraft, sa Siraj.

Byråd for næring og eierskap i Oslo, Rina Mariann Hansen, var imponert over klyngens arbeid:

– Dere er en imponerende næringsklynge, som bygger byen og arbeidsplasser til mange i Oslo. Sammen skal vi bygge et verdensledende innovasjonsdistrikt, sa hun.

Hun understreket også byggebransjen spiller en helt sentral rolle i å hjelpe Oslo og Norge å nå sine klimamål, og at klyngens arbeid med å stimulere til samarbeid på tvers av næringen og forskningsinstitusjoner en en sentral drivkraft i dette arbeidet.

IMG20230608131224
Dagen startet med en solfylt befaring i selve Construction City-bygget.

- Vi vil har problemene dine!

Panelsamtalen om beste praksis for innovasjonssamarbeid, plukket opp tråden om hvordan samarbeid er avgjørende for å skape konkurransekraft og bærekraft. Marit Meland (Eviny), Britt Rasten (Multiconsult) og Ellika Taveres-Cachat (Modulize), har alle deltatt i klyngeprosjekter og delte sine erfaringer.

De understreket hvor viktig det er at flere ansatte i medlemsvirksomhetene blir kjent med muligheten for å løse problemstillinger i egen arbeidshverdag gjennom klyngen, og at klyngen gir lavterskel tilgang på både et nettverk og aktører som kan utfordre og inspirere egen virksomhet til å jobbe med nye løsninger.

Sammen sikre fremtidens kompetansebehov

Særlig når CC-bygget står klart, men også allerede nå, er det et betydelig potensial i å effektivisere kompetansehevingsarbeidet i virksomhetene. Kanskje kan bransjen samarbeide og effektivisere mer? For å løfte klyngens arbeid innenfor dette temaet

Som et ledd i å styrke bransjens attraktivitet, øke samhandlingen og heve kompetansen, har CCC jobbet med utvikling av studier og kurs. Eksempelvis har Fagskolen Oslo i samarbeid med medlemsbedrifter i klyngen utviklet to bransjerelevante fagstudier, og basert på et utfall fra et klyngeprosjekt, har CCC i samarbeid med Senter for eiendomsfag utviklet kurset «Samspill for verdiskapning».

For å løfte klyngens arbeid med kurs og kompetanseheving til neste nivå, ble det også arrangert en workshop som ga gode innspill på hva som vil være matnyttig å samarbeide mer om innen kompetanseheving.

Årsmøtevedtak og valg

Årsmøtet gjorde også endringer i Medlemsvilkårene. Medlemmene valgte å støtte styrets beslutning om å endre underkategoriene under «Medlem» til liten, mellomstor og stor bedrift med virkning fra 01.01.2024, slik at CCC oppleves som en attraktiv plass også for segmentet liten bedrift. I tillegg ble det som kan oppfattes som krav til fysisk tilstedeværelse i CC-bygget og krav om at medlemmer skal arrangere møter årlig fjernet, med øyeblikkelig virkning da det speiler dagens praksis.

Se nederst i Medlemsvilkårene for vedtakene i sin helhet.

For øvrig ble årsrapport 2022, regnskap 2022 og budsjett 2023 tatt til orientering.

Med gjenvalgte og nyvalgte representanter, består fagstyret i CCC av disse:

  • Kristin Olsson Augestad, Multiconsult (valgt til leder)
  • Per Einar Dybvik, StartupLab (gjenvalg)
  • Aase Reyes, OsloMet (nyvalgt)
  • Nils Morten Bøhler, OBOS
  • Peter Sandrup, Betonmast
  • Geir Flåta, AF Gruppen
  • Andreas Lindström, Norsk Gjenvinning

Fagstyret har som mål å speile ulike deler av verdikjeden og sammen være et kollegium som gir viktig faglig sparring til administrasjonen om klyngens faglige prioriteringer.

Dagen ble avsluttet med uformell sosial samling i Construction Citys coworking-område, Collektivet.

Lurer du på hvordan du kan bruke Construction City Cluster mer aktivt? Les her!