Inviterer bransjen til å lære av tysk sirkulærsuksess og innovasjon

Sirkulært fyrtårn, en bydel med bare plussbygg og effektivt innovasjonssamarbeid står på programmet når Construction City Cluster tar med seg byggebransjen på studietur til Heidelberg og München.

Published 03. mars 2023
Munich2

Mange vil bygge mer bærekraftig og sirkulært, men tekniske og praktiske utfordringer kan gjøre dette til en utfordrende øvelse. Samtidig blir innovasjon og digitalisering stadig mer nødvendig for å sikre effektive byggeprosjekter og holde seg konkurransedyktig.

Derfor inviterer Construction City Cluster byggebransjen til en studietur til Heidelberg og München for å lære av bygge- og byutviklingsprosjekter som har utmerket seg internasjonalt på bærekraft og sirkularitet, innovativ samhandling og digitalisering.

Studiereisen er åpen for alle i bransjen, men med begrenset antall plasser. Den vil foregå fra 9.-10. mars, og påmelding skjer via Eventbrite.

Først i verden med urban gruvedrift

– Norsk byggebransje har en kjempeutfordring med å skalere sirkulære løsninger og holde seg konkurransedyktig i møte med strengere krav. Heldigvis trenger vi ikke finne opp hjulet på nytt. Vi kan hente inspirasjon og erfaringer fra vellykkede prosjekter andre steder, sier Naomi Ichihara Røkkum, daglig leder i Construction City Cluster om bakgrunnen for studieturen.

Første post på programmet er Heidelberg, som har vunnet European Sustainable City Award to ganger og vant også FNs Global Green City Award i 2015. Gjennom pilotprosjektet Circular City Heidelberg er Heidelberg kommune først ute i verden med å etablere «urban gruvedrift»: en effektiv metode for å hente ut og gjenbruke materialer fra eksisterende byggeavfall og gammel bygningsmasse. Ved hjelp av et spesialutviklet screeningprogram er det mulig å estimere de tekniske egenskapene til gamle byggematerialer ut ifra volum, byggeår og type bygg – og på den måten skape et digitalt materialregister som gir lett tilgjengelig oversikt over sirkulære materialer.

Banebrytende byutvikling

I Heidelberg går også turen til Bahnstadt, et banebrytende byutviklingsprosjekt bestående utelukkende av passivhus. Bahnstadt skal romme fem tusen bo- og syv tusen arbeidsplasser, og tar blant annet i bruk nye løsninger for maksimal utnyttelse av solenergi og resirkulering av varme fra bygg, ventilasjon og vann. Prosjektet høster også mye skryt for hvordan det ivaretar det lokale jordsmonnet og biomangfoldet gjennom både bygging og drift.

Fra Heidelberg vil studieturen gå videre til München, et ledende europeisk senter for innovasjonssamarbeid mellom offentlige institusjoner, forskning, startups og etablerte selskaper. Der vil man blant annet besøke innovasjonshuben Munich Urban Colab, som har etablert seg som et globalt foregangseksempel når det kommer til innovative byutviklingsprosjekter på tvers av sektorer og fagdisipliner.

Verdiskapende samarbeid

– I tillegg til å by på kunnskap som gjør bransjen mer konkurransedyktig og bærekraftig, er kampen mot en fragmentert bransje viktig for oss som næringsklynge. Det blir derfor gode muligheter for nettverksbygging og ideutveksling på tvers av verdikjeden. Sammen skaper vi en grønn, effektiv og attraktiv bransje, avslutter Røkkum.

Hun håper at inspirasjonen og kunnskapen vil bli omsatt til konkrete prosjekter og tiltak hjemme

Påmelding og praktisk informasjon om turen finner du her.