Styringsgruppen i Construction City er igang

Den operative styringen av klyngen skal skje gjennom styringsgruppen. Gruppen har akkurat startet arbeidet med å bidra til klyngens videre utvikling.

Published 19. august 2020
Styringsgruppen CCC

Styringsgruppen er klyngens øverste faglige organ og skal prioritere klyngens arbeid ved å blant annet definere klyngens strategiske satsninger, aktiviteter og opptak av nye medlemmer.

Nyvalgt leder av styringsgruppen i Construction City er AF Gruppens konserndirektør Ida Aall Gram. Hun ser frem til å lede arbeidet, og bidra til å legge til rette for et godt samarbeid med ulike målgrupper, inkludert studenter både innen yrkesfag og høyskolefag.

- I løpet av noen få år Construction City fått klyngestatus av Innovasjon Norge og over 70 medlemsbedrifter med på laget som deltar i klyngeaktiviteter som arbeidsgrupper, frokostmøter og workshops. Dette er et spennende prosjekt som forhåpentligvis vil gi grobunn for sammen å utvikle fremtidens bygg-, anleggs- og eiendomsnæring. Å få lede dette arbeidet sammen med gode bransjekollegaer er en utfordring jeg ser frem til å ta fatt på.

Ida Aall Gram – Leder av styringsgruppen, Construction City

Styringsgruppen i Construction City består nå av:

Ida Aall Gram (leder), AF Gruppen

Nils Morten Bøhler, OBOS

Jon Harald Kristiansen, Betonmast

Per-Einar Dybvik, Startuplab

Anne K. Eggen Lervik, Fagskolen i Oslo og Kuben yrkesarena

Kristin Olsson Augestad, Multiconsult

Jon-Vidar Knold, Innovasjon Norge