Takk for søknad om medlemskap!

Construction City Cluster er en næringsklynge som har som mål å øke konkurransekraften til sine medlemmer ved å samarbeide om å gjøre byggenæringen grønn, effektiv og attraktiv. Vi er glade for at du også ønsker å involvere deg!

Du vil nå motta en bekreftelsesmail.