GTIN-veileder

Det stilles stadig større krav til dokumentasjon om produkter som inngår i byggeprosjekter. Bruk av GTIN vil gjøre det enklere å samle inn denne dokumentasjonen.

Construction documentation 230477638

Det stilles stadig større krav til dokumentasjon om produkter som inngår i byggeprosjekter, samt bedre dokumentasjon og kontroll på vareflyten. Derfor har klyngen, i samarbeid med GS1, Statsbygg, Bane NOR, Helse Sør-Øst RHF og Sykehusbygg HF, utviklet en GTIN-veileder. Bruk av GTIN vil gjøre det enklere å samle inn FDV-dokumentasjon, og annen informasjon om produkter, som inngår i et byggeprosjekt. Veilederen vil dessuten bidra til å gjøre den daglige driften av bygg mest mulig ressurseffektivt.

Prosjektmål


Enten du er produsent, entreprenør eller eiendomsforvalter, er GTIN veilederen viktig. Med GTIN kan vi sikre riktig informasjon om produktene som inngår i et bygg. Det vil kunne gi oss full kontroll over byggets innhold og sikre sporbarhet på produktene.

Prosjektdeltakere


Construction City Cluster, GS1 Norway, Bane NOR, Helse Sør-Øst RHF og Sykehusbygg HF.

Aktiviteter


GTIN-veileder

GTIN-veiledereren kan lastes ned her. Veilederen kan også være viktig for bransjen i et bærekraftsperspektiv. Se hva tidligere klyngeleder Benedicte Økland og GS1s Knut Mathisen har å si om GTIN og bærekraft i bransjen.