Mal for samspillskontrakter

I et klyngeprosjekt ledet av Advokatfirmaet Hjort, har vi utviklet en ny mal for samspillskontrakter i byggebransjen.

Con collab

Samhandling i bygg- og eiendomsprosjekter har økende oppslutning. Likevel mangler bransjen tilgang til standarder og gode maler for samspillskontrakter, og det finnes ingen Norsk Standard for samspillsentreprise i dag. Dette ønsker vi å gjøre noe med.

Prosjektmål


Fremme tillit og forebygge konflikter i byggeprosjekter. Sikre byggherrens resultatforventning og krav, og gi positivt bidrag til økt effektivitet, fremdrift og lavere kostnader.

Prosjektdeltakere


Advokatfirmaet Hjort (arbeidsgruppeleder), AF Gruppen, Aspelin Ramm, Betonmast, Construction City Cluster (prosjektleder), Contiga, Marstrand, Norconsult, OBOS Eiendom, SANDS og Smedvig Eiendom.

Aktiviteter


Utvikling av ny mal for samspillskontrakter

Arbeidsgruppen har utredet punkter knyttet til konkurransegrunnlaget, herunder kontraktsgjenstanden, utvelgelses- og tildelingskriteriene, og tilpasninger til NS 8407, NS 8417, NS 8401, NS 8402 og NS 8403. Og dernest, basert på dette arbeidet, fremmet et forslag til ny mal for samspillskontrakter. Construction Citys samspillsmodell tar utgangspunkt i entreprenørbasert kontraktsoppbygging, og er utviklet på toppen av NS 8407. Avtalestrukturen er inspirert av Marstrands erfaringsbaserte kontraktstruktur.

Den nye malen ble presentert på Construction Citys arrangement «Samspill i sentrum» 19. oktober 2021.

Ta kontakt med oss om du ønsker å se samspillsavtalen og tilhørende bilag.

Nå søker vi ti pilotprosjekter som vi kan høste erfaringer fra. Har du spørsmål, eller et ønske om å teste den nye malen? Ta gjerne kontakt med Sverre Tiltnes, prosjektleder i Construction City.