Lager nytt utdanningsprogram i relasjonskompetanse

Mange byggeprosjekter er karakterisert av dårlig samhandling. Derfor utvikler klyngen et nytt kurs i relasjonskompetanse.

Relasjonskompetanse

Mange byggeprosjekter er karakterisert av dårlig samhandling og koordineringsutfordringer. Det er verken effektivt eller lønnsomt. BI Senter for byggenæringen har utarbeidet veilederen «En god start: Produktivt samarbeid i tidligfase av byggeprosjekter» på oppdrag fra Construction City Cluster, og på grunnlag av konklusjonene i denne ble forprosjektet «Utdanningsprogram i relasjonskompetanse» igangsatt.

Prosjektmål

Vurdere behov, metode og innholdsfokus for å anbefale en hensiktsmessig modell for et nytt utdanningsprogram i relasjonskompetanse.

Prosjektdeltakere

Senter for eiendomsfag, Betonmast, JM, Fagskolen Oslo, NTNU, Handelshøyskolen BI

Aktiviteter


Forprosjekt

Forprosjektet ble avsluttet i februar 2022, og la fram en anbefaling om videre utvikling av et kommersielt pilotkurs i samarbeid med Senter for eiendomsfag. Kurset vil være rettet mot klyngemedlemmer. Formålet med kurset er å skape bedre samhandling, mer effektive team og forebygge konflikt i byggeprosjekter.

Lansering av utdanningsprogram

Kurset ventes lansert i november 2022.