Akira hojo Zx Gdri2 E Wzk unsplash

Oslofjorden skriker etter hjelp – hvordan kan håndteringen av overvann bidra til å redde den?

Område: Grønn
Prosjektdeltakere: Storm Aqua, Vannklyngen

Utfordring: Samfunnet står overfor store og kostbare utfordringer når det gjelder klima. I dag ser vi flere og flere eksempler på flom, oversvømmelser og forurenset drikkevann, hvilket bare er begynnelsen. Det er behov for å iverksette tiltak for å begrense omfanget av disse. Vi ser derfor et økende behov for tiltak og handling for å begrense konsekvensene av klimaendringene.

To næringsklynger skal derfor skape nye verktøy og forretningsmodeller innen overvannsløsninger i Oslofjordregionen. Ved å forene kompetansen og samarbeide på tvers av bransjer, ser vi potensialet for å tenke utenfor boksen, utvikle innovative løsninger og håndtere utfordringene helhetlig.

Løsning: Utfordringene adresseres gjennom prosjektet Vann i Viken, som er et tre-års prosjekt bevilget av Viken Fylkeskommune. I prosjektet skal klyngene skape konkrete samarbeidsprosjekter i spenningsfeltet mellom vann- og byggenæringen.

Prosjektperiode: Prosjektet løper fra 1. februar 2024 til 31. januar 2027.

Resultater/prosess: Fire prosjektverksteder avholdes i prosjektperioden, og 3-5 samarbeidsprosjekter utvikles.