Etablerer cybersikkerhetssamarbeid i klyngen

Cybersikkerhetstruslene vi står overfor løses ikke alene. Derfor tok Statsbygg, OBOS, Betonmast og AF Gruppen initiativ til et nytt samarbeid i klyngen.

Jefferson santos 9 So Cny Qmkz I unsplash

For å møte det digitale trusselbildet har regjeringen satt som mål at det skal finnes et felles sikkerhetsmiljø i alle samfunnssektorer. Dette miljøet har ikke eksistert i bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen – før nå.

– Ingen har råd til et alvorlig dataangrep, og vi kan ikke bekjempe dette alene. Vi må derfor samarbeide, sier David Ormbakken Henriksen, initiativtaker og informasjonssikkerhetsleder i OBOS.

Prosjektmål

Utrede og eventuelt initiere en fast samarbeidskonstellasjon rundt temaet cybersikkerhet.

Prosjektdeltakere

Obos, AF Gruppen, Betonmast og Statsbygg.

Aktiviteter


Behovskartlegging: SINTEF har gjennomført en kartlegging for å avdekke behovet for et eget responsmiljø for bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen. Basert på intervjuer med relevante interessenter, ble det konkludert med at bransjen ikke er moden for et fullverdig SRM. Det later imidlertid til å være enighet om at det er et behov for et bransjespesifikt forum for å dele informasjon om IT-sikkerhetshendelser. SINTEF anbefaler at det i første omgang jobbes med å opprette en næringsspesifikk Information Sharing and Analysis Center (ISAC) for bransjen.

Last ned SINTEFs prosjektrapport her.