Construction City Solplassen v2 2

Fremtidens næringsbygg

Hva må til for å møte fremtidens krav til næringsbygg?

Construction City ønsker å kartlegge hva som må til for å møte fremtidens krav til næringsbygg. Kartleggingen vil utføres av klyngemedlemmene, og skal resultere i et veikart som presenteres på Oslo Urban Week i september. Arbeidet ledes av Link Arkitektur i samarbeid med Construction City, DNB, Cisco og SINTEF.


Ønsker du å bli med?

Vi rekrutterer nå prosjektdeltakere som vil jobbe med følgende deloppgaver:

  1. Hjemmekontoret
  2. Arbeidsplassen
  3. Planlegging av bygg og leiearealer
  4. Verktøy for smartere og klimavennlige bygg
  5. Økonomi og lønnsomhet

Arbeidet med deloppgavene vil ledes av klyngemedlemmer som besitter fagekspertise innenfor de aktuelle områdene. Disse gruppelederne utgjør også koordineringsgruppen, som er ansvarlig for workshops og utarbeidelse av veikart.


Prosess

Koordineringsgruppen setter i gang arbeidet i mai. Det vil deretter gjennomføres to workshops (14. juni kl. 1200-1500 og 19. august kl. 1200-1500). Mellom workshopene vil gruppene sammenfatte anbefalte initiativer og veivalg bransjen står overfor. Basert på dette arbeidet vil koorderingsgruppen utarbeide et veikart innen utgangen av august.


Leveranse

Veikartet presenteres på Oslo Urban Week i september. Prosjektdeltakere blir kreditert med bedriftsnavn og navn. Medlemmer av koordineringsgruppen blir kreditert med bedriftsnavn, navn og logo i veikartet, og vil også inviteres til å delta på scenen under Oslo Urban Week.

Ta gjerne kontakt med Gerhard Linder i Link Arkitektur, eller Johannes Hvidsten i Construction City ved spørsmål.

Bli med!

Prosjektdeltakelse er forbeholdt medlemmer av næringsklyngen Construction City. Når du melder interesse sendes du direkte til påmeldingsskjemaet for workshop 14. juni
Velg hvilken deloppgave du ønsker å jobbe med i prosjektet