Construction City Solplassen v2 2

Veikart for fremtidens næringsbygg

Hvordan ser fremtidens næringsbygg ut, og hva vil dette kreve av tilpasninger?

Gjennom fire måneder har 24 klyngemedlemmer kartlagt trender og mulige fremtidsscenarioer for fremtidens næringsbygg. Arbeidet har vært ledet av Link Arkitektur, som sammen med Cisco, SINTEF og DNB har utarbeidet en rapport som skal gi beslutningsstøtte til aktører som står overfor viktige veivalg.

Konklusjonene ble presentert på Oslo Urban Week 9. september, og i løpet av de kommende ukene skal veikartet ferdigstilles. Veikartet vil publiseres på denne siden 1. oktober.

Ta gjerne kontakt med Gerhard Linder i Link Arkitektur, eller Johannes Hvidsten i Construction City om du har spørsmål.