Veikart for fremtidens næringsbygg

Hvordan ser fremtidens næringsbygg ut, og hva vil dette kreve av tilpasninger?

Cc sydfasade web

Allerede før pandemien vurderte mange virksomheter konsekvensene av økt digitalisering og muligheten til å jobbe fjernbasert. Samtidigheten på kontoret har lenge vært lav, og for mange under 50 prosent. Dette er ikke bærekraftig – verken økonomisk eller miljømessig.

Hvordan ser fremtiden ut? Hvilke veivalg står vi overfor? Og hva innebærer dette av tilpasninger for bransjen? Dette er spørsmålene 23 klyngemedlemmer har stilt seg. Resultatet er et veikart for fremtidens næringsbygg.

Prosjektmål


Etablere en bedre forståelse av hvor vi er på vei, og hvilke tilpasninger som vil kreves av utviklere, forvaltere og leietakere. Dernest å berede grunnen for videre arbeid som kan resultere i et innovasjonsprosjekt med deltakelse fra klyngens medlemmer.

Prosjektdeltakere


LINK Arkitektur (prosjektleder), Cisco (koordineringsgruppe), DNB (koordineringsgruppe), SINTEF (koordineringsgruppe), 4Service, A Bygg Entreprenør, Advokatfirmaet Hjort, AF Gruppen, A-lab, Aspelin Ramm, BLDNG.AI (Telenor), Cisco, Coor, DNB, Fagskolen Oslo, First Mover Group, IWMAC, Link Arkitektur, Microsoft, Norconsult, OBOS, Polyflor, SINTEF, Smedvig, Statsbygg, Unilon og Varig.

Aktiviteter


Veikart for fremtidens næringsbygg

Vi mener at et veikart, basert på fersk innsikt fra klyngemedlemmene, vil være et verdifullt bidrag i debatten om hvor vi er på vei. Sammen har vi definert de mest sentrale utviklingstrekkene, tegnet opp sannsynlige scenarioer for fremtidens næringsbygg, og belyst viktige strategiske veivalg. Samlet sett håper vi dette skal gi beslutningsstøtte for viktige veivalg for fremtiden.

Vi tror at den fleksible arbeidshverdagen er kommet for å bli. Det betyr at kontorarbeidsplassen i større grad bør tilrettelegge for fjerndeltakelse. De aller fleste aktiviteter og oppgaver på arbeidsplassen vil omfatte deltakelse fra en eller flere fjerndeltakere i fremtiden. Det betyr også at hver enkelt virksomhet bør revurdere eksisterende lokaler, med tanke på totalt areal, så vel som antall kvadratmeter per ansatt og selve utformingen av lokalet.

Videre mener vi at nettverksarbeidsplasser vil bli vanlige. Nettverksarbeidsplasser kan tilby fullverdige arbeidsplasser utenfor hjemmet, men samtidig i nærheten av hjemmet eller andre steder arbeidstakerne befinner seg. Dette vil også åpne for nye forretningsmodeller.

Det grønne skiftet, med nye regulativer fra både EU og finansinstitusjoner – samt økende politisk makt til de som går i bresjen for et mer bærekraftig samfunn – vil endre rammevilkårene for planlegging og bygging av næringsbygg.

Last ned hele rapporten her.