Produktive samarbeid i tidligfase

Hvordan sikrer man produktive samarbeid i tidligfase? Det var spørsmålet BI Senter for byggenæringen stilte seg.

Collaboration team construction 63177461

I samarbeid med Construction City har BI Senter for byggenæringen utviklet en ny veileder, som gir råd om hva man kan gjøre for å skape bedre samarbeid i byggeprosjekters tidligfase. Veilederen er et resultat av et innovasjonsprosjekt støttet av Innovasjon Norge i regi Construction City Cluster.


Prosjektmål


Ambisjonen med veilederen er å gi konkrete råd til hva man kan gjøre i tidligfase av byggeprosjekter, for å skape bedre samarbeid mellom involverte aktører.


Prosjektdeltakere


BI Senter for byggenæringen, Construction City Eiendom og Joint Action Analytics.


Aktiviteter


Veilederen kan lastes ned på BIs hjemmesider. Se også denne nettsaken, hvor prosjektleder Ragnhild Kvålshaugen fra BI Senter for byggenæringen uttaler seg om hovedfunnene.