Wasteless

Hovedmålet med Wasteless er å omstille materialstrømmene fra BAE-næringen. Dette kan bidra til betydelige utslippsreduksjoner.

Sustainability construction circular 319394622

I den grønne omstillingen av BAE-næringen ligger det et betydelig potensial for materialeffektivisering, utslippsbesparelser og verdiskaping. For å nå dette, har næringen et behov for koordinering, og en mer helhetlig, sirkulær tankegang. Klimagassutslipp må reduseres i alle ledd av verdikjeden.

Prosjektmål


Wasteless skal bidra til en økt sirkulærøkonomisk tilnærming i BAE-næringen gjennom forskning, utvikling og innovasjon knyttet til avfallsforebygging, ombruk og gjenvinning av materialer.

Prosjektdeltakere


SINTEF, Loopfront, OBOS Block Wathne, Glava, Bergene Holm, Maxbo, Gausdal Landhandleri, PDT Norge, Norgeshus, NTI, GS1, Modulize, Building Smart, BIM Verdi, Høine, Ferd Eiendom, Kima Arkitekter, R21 Arkitekter, Mustad Eiendom, AF Byggfornyelse, Ringsaker vegg- og takelementer, Trefokus, Valunor, Ophiolite AS, Mapei, Velde, AF Decom, Veidekke Industri, Norcem, Statsbygg, Statens Vegvesen, Sykehusbygg, OsloMet og Universitetet i Agder.

Aktiviteter


Gjennom tre workshops samlet konsortiet nødvendig kunnskap, og etterspurte material- og tjenesteinnovasjoner, som kan bidra til økt sirkularitet og redusert klimafotavtrykk i hele BAE-næringen.