Artikkel 52945

Published 12. December 2023
CCC CEO samling Naomi foto Astrid Walle 5 Komprimert

Stort engasjement i klyngen

– Ved utgangen av 2023 har klyngen 124 medlemmer – alt fra lovende oppstartselskaper til etablerte bedrifter og akademia. Over 300 personer har deltatt på klyngens personer deltok på klyngens 32 arrangementer og over XXXXX personer deltok i de XXXX samarbeids- og innovasjonsprosjektene, sier Cluster-leder Naomi Ichihara Røkkum.  

Klyngelederen er svært glad for at engasjementet fra bransjen. Prosjektene er innenfor plasstøing av lavkarbon ekstrembetong, optimalisert materialbruk for råbygg, utviklet et kurs om samspill i samarbeid med Senter for Eiendomsfag og utviklet et cybersikkerhet-samarbeid for bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen.  

Viktige milepæler for utleie og bygg

Hege Skjelbred Hatlemark som leder Construction City Eiendom (CCE) som utvikler Construction City-bygget, merker også bransjens interesse for verdiskapende samhandling. En viktig milepæl i 2023 var da bystyret enstemmig vedtok leieavtalen med Fagskolen.

– Med Fagskolen passerte vi 75 % utleiegrad, og ikke minst er de viktig for leietakersammensetning. De blir helt sentrale i å styrke kompetanseutvekslingen innen bygg-, anlegg-, og eiendomsbransjen. Studentene og bransjen vil få en unik mulighet for bedre samhandling og interaksjon, sier Skjelbred Hatlemark.

Lønnsomme løsninger i krevende tider

Et krevende marked vil trolig prege 2024 også. Klyngelederen påpeker at det er nettopp i slike tider det er avgjørende å sammen skape lønnsomme løsninger.

Hele 18,6 % mervekst i verdiskaping fant Samfunnsøkonomisk analyse blant bedrifter som deltar aktivt i en næringsklynge. McKinsey fant også at selskaper som innoverer under krisetider presterer bedre både under og etter en krise.

– Kloke ledere vet å utnytte krevende tider. Ei heller stopper stadig strengere klimakrav, og behovet for grønne løsninger med svarte tall. Heldigvis har våre medlemmer skjønt at det er nettopp i disse tider vi må finne mer lønnsomme måter å jobbe på, og heve omstillingskompetansen blant ansatte. Sammen skaper vi konkurransekraft, understreker Røkkum.

Byggeprosjektet gjør det sterkt

I løpet av året har også selve bygget virkelig tatt form, og Construction City Eiendom-sjefen lar seg imponere av alle de flinke folka som planlegger og gjennomfører arbeidene på tvers av alle fagfeltene på byggeplassen.

– Her er det 33 underentreprenører og rundt 350 funksjonærer og fagarbeiderne på byggeplass. Det pågår mange ulike prosesser parallelt, hvor alle holder fremdriften. Samtidig holdes det et svært høyt fokus på sikkerhet ryddighet, avfallsminimering og gjenbruk av elementer fra produksjon. Dette er et levende eksempel på samhandling i praksis, sier Skjelbred Hatlemark.

Veien mot 2024

Cluster-lederen forteller at de fortsetter satsingen i 2024 med å skape en arena der medlemmene kan løfte og løse problemer på frokostmøter og prosjektutviklingsverkstedene våre.

– En ny satsing for 2024, er at vi skal gire opp kurs- og kompetansetilbudet for medlemmene, som et oppspill til samhandlingen som skal skje i Construction City-bygget fra 2025. Dette gjør vi gjerne i samarbeid med medlemmene våre, så ta gjerne kontakt om du har noen tanker, sier Cluster-leder Røkkum.

Til tross for et marked hvor prosesser tar lengre tid enn hva bransjen har vært vant med, opplever Construction City Eiendom god interesse rundt bygget.

– Vi skal fortsette de mange pågående dialogene, og ikke minst fortsette å synliggjøre kraften av å samle bransjen, enten vi snakker om samhandling, innovasjon eller de mulighetene for verdiskapning som Construction City vil representere, sier Skjelbred Hatlemark.

På vegne av fellesskapet ønsker de to lederne alle Construction City-venner en god jul og godt nytt år!