• Attraktiv

Artikkel 62316

Published 27. May 2024
Forste plass innovasjonscamp 2023

Problem:
For andre gang deltok Construction City Cluster aktivt Innovasjonscamp for over 150 førsteårsstudenter ved Fagskolen Oslo. Basert på studentpresentasjonene fra fjoråret, med temaet Drømmearbeidsplassen, var fokuset i 2023 på Psykisk helse. Studentene utforsket problemstillingen: «Hvordan kan vi legge til rette for at mestring og gode relasjoner bidrar til god psykisk helse på arbeidsplassen i bygg, anlegg og eiendom?»

Løsning:
Veidekke inspirerte ved campens start, og bidro med foredrag fra både konsernledelsen og bedriftshelsetjenesten. Studentene ble inndelt i grupper og fulgte en kreativ prosess ledet av Ungt Entreprenørskap, før de til slutt presenterte sine løsninger for en bredt sammensatt jury. I juryen satt representanter fra klyngebedriftene OBOS, JM, Assemblin og Heidelberg Materials.

Studentene Aleksander Trøftmoen, Kawsica Rashasingham og Roheel Yaqub fra BIM-studiene vant med ideen om Samspillsmøter og Kommunikasjon.

Vinnerne delte sitt prosjekt og erfaringer fra Innovasjonscamp under frokostmøtet for Attraktiv bransje i november, Construction Coffee: Bra på jobb – psykt viktig!

Prosjektperiode:
Innovasjonscampen varte i to dager, fra 14. - 15. september 2023.

Betydning for bransjen:
Målrettet profilering og synlighet av bransjen mot en studentgruppe som er viktig for hele verdikjeden, og utvikling av spennende ideer fra studentene.

Status:
Da dette har vært en stor suksess to ganger, skal klyngen delta med problemstilling i år igjen. Innovasjonscampen avholdes i november.