• Attraktiv

Innovasjonscamp: fagskolestudenter løser problem i bransjen

150 ivrige studenter fra Fagskolen i Oslo fikk teste seg på en spennende problemstilling om mental helse på arbeidsplassen.

Published 27. mai 2024
Forste plass innovasjonscamp 2023

Foto: Fagskolen Oslo. Bildetekst: juryen bestående av Nina Solheim, Becker Entreprenør AS, Mona Lisa Kristiansen Svartberg, Heidelberg Materials Miljø, Ann Kristin Søreid, JM Norge, Marthe Lorentzen, Assemblin Norge, Allan Gloinson, Fagskolen Oslo, Tom Kristiansen, OBOS, Kim Østberg Larsen, Ungt Entreprenørskap. Vinnerne i front: Aleksander Trøftmoen, Kawsica Rashasingham og Roheel Yaqub

Problem:
Arbeids- og næringsliv er svært opptatt av mental helse på arbeidsplassen. For å prestere og trives på arbeidsplassen må både kropp og hode fungere. Det er lett å snakke om fysiske plager, men hvor flinke er vi egentlig til å snakke om psykisk helse når ting butter imot? Over 600 000 mennesker i arbeidsfør alder i Norge i dag står utenfor arbeidslivet. Mestring og gode relasjoner på arbeidsplassen er viktig for å bygge motstandsdyktighet mot å falle ut av arbeidslivet når livet butter – så hvordan kan vi passe på hverandres psykiske helse på arbeidsplassen?

Samtidig er det viktig for klyngen å vise seg frem som et attraktivt sted å jobbe for en større gruppe studenter.

Løsning:
For andre gang deltok Construction City Cluster aktivt Innovasjonscamp for over 150 førsteårsstudenter ved Fagskolen Oslo. Innovasjonscamp fremmer kompetanser arbeidslivet etterspør, og Fagskolen Oslo gjennomfører innovasjonscamp i samarbeid med Ungt Entreprenørskap.

Basert på studentpresentasjonene fra fjoråret, med temaet Drømmearbeidsplassen, var fokuset i 2023 på Psykisk helse. Studentene utforsket problemstillingen: «Hvordan kan vi legge til rette for at mestring og gode relasjoner bidrar til god psykisk helse på arbeidsplassen i bygg, anlegg og eiendom?»

Veidekke inspirerte ved campens start, og bidro med foredrag fra både konsernledelsen og bedriftshelsetjenesten. Studentene ble inndelt i grupper og fulgte en kreativ prosess ledet av Ungt Entreprenørskap, før de til slutt presenterte sine løsninger for en bredt sammensatt jury. I juryen satt representanter fra klyngebedriftene OBOS, JM, Assemblin og Heidelberg Materials Prefab.

Resultat:
Studentene Aleksander Trøftmoen, Kawsica Rashasingham og Roheel Yaqub fra BIM-studiene vant med ideen om Samspillsmøter og Kommunikasjon. Vinnerne delte sitt prosjekt og erfaringer fra Innovasjonscamp under frokostmøtet for Attraktiv bransje i november, Construction Coffee: Bra på jobb – psykt viktig!

Prosjektperiode:
Innovasjonscampen varte i to dager, fra 14. - 15. september 2023.

Betydning for bransjen:
Målrettet profilering og synlighet av bransjen mot en studentgruppe som er viktig for hele verdikjeden, og utvikling av spennende ideer fra studentene.

Status:
Da dette har vært en stor suksess to ganger, skal klyngen delta med problemstilling i år igjen. Innovasjonscampen avholdes i november.