Den nye sjefen i Construction City Eiendom

Hege Skjelbred Hatlemark har jobbet med å skape møteplasser og opplevelser i over 20 år. Nå skal hun lede Construction Citys eiendomsprosjekt.Published 26. February 2021
Hege 4

I januar tiltrådte Hege Skjelbred Hatlemark stillingen som daglig leder i Construction City Eiendom. Med over 20 års fartstid i bransjen, og ledererfaring fra forretningsutvikling, kommunikasjon, utleie og byutvikling, har hun et tydelig bilde på hva som skal bygges på Ulven.

- Vi skal skape en helt ny bydel og en ny type møteplass for bransjen, og et fantastisk bygg for samhandling. Construction City skal bli svaret på den samhandlingsplattformen bransjen trenger, forteller hun.

Hege kommer fra stillingen som innovasjons- og kommunikasjonsdirektør i Selvaag Eiendom, og har vært i bransjen siden hun gikk ut fra Norges Varehandelshøyskole. Som 25-åring ble hun Senterleder i Sektor Eiendomsutvikling. Her var hun blant annet med på utviklingen av Kolbotn Torg.

- Det var gjennom arbeidet med Kolbotn Torg jeg fikk interesse for utvikling av gode møteplasser. Jeg gleder meg over å kunne bidra til å skape de gode stedene der folk lever livene sine. Enten det er der de bor, jobber eller møter venner og familie. Av alle prosjekter og eiendommer jeg har jobbet med så langt, er utviklingen av Construction City det mest spennende prosjektet, forteller hun.

Det var gjennom arbeidet med Kolbotn Torg jeg fikk interesse for utvikling av gode møteplasser. Jeg gleder meg over å kunne bidra til å skape de gode stedene der folk lever livene sine.

Hege Skjelbred Hatlemark – Daglig leder i Construction City Eiendom

Glad i å utfordre etablerte sannheter


Etter elleve år i Sektor Eiendomsutvikling, gikk ferden videre til Tjuvholmen KS, og stillinger som markedsdirektør, eiendomsdirektør og innovasjons- og kommunikasjonsdirektør i Selvaag Eiendom.

- Jeg har lært ekstremt mye på denne reisen. Det å være med på å bygge bygulvet og bydel på Tjuvholmen var en fantastisk erfaring for meg, sier hun.

Hege forteller at hun alltid har hatt stor interesse av å lære nye ting, og alltid fulgt hjertet i karrierevalgene. Det skal være meningsfylt og utfordrende, men også gøy på jobb, forteller hun. I Selvaag jobbet hun i skjæringspunktet mellom forretningsutvikling, konseptutvikling og kommunikasjon, og trekker særlig fram erfaringene fra Madserud Proptech Hub som noe hun ønsker å ta med seg inn i Construction City.

- Mantraet mitt de siste årene har vært å utfordre det etablerte, og sånn var det også med Madserud. Vi må tilpasse oss markedet og teste ut nye løsninger. Vi kjenner som regel behovene, men hva må vi gjøre for å gjøre hverdagen bedre for kundene? Det er hvordan vi møter fremtidige krav og behov som er det avgjørende, sier hun.

Kompetansen hun har fått gjennom tidligere jobber kommer godt med når hun nå skal lede arbeidet med å utvikle 100 000 kvadratmeter næringseiendom på Ulven.

- Jeg er glad jeg har en såpass bred og allsidig bakgrunn. Det gjør det enklere å se helhetsbildet i dette prosjektet. Jeg er priviligert som har dyktige kolleger fra OBOS, AF Gruppen og Betonmast, og vi er et godt team som utfyller hverandre. Samtidig har jeg et stort nettverk som jeg setter veldig stor pris på. Totalt sett har jeg mange flinke mennesker rundt meg som bidrar med gode råd og kompetanse, forteller hun.

Vil skape et samhandlingssentrum på Ulven


Heges ambisjon med Construction City er å bygge en arena for samhandling og innovasjon. Dette skal skje gjennom å skape et miljø der store og små kan dele innsikt og kompetanse, og utvikle nye løsninger i fellesskap. Med tilgang til både kundemasse, forskning og utdanningsaktører, ser hun også for seg at bygget kan bli attraktivt for startups og teknologibedrifter. Hun viser til at både OBOS og AF Gruppen har egne innovasjonsavdelinger, som i 2025 vil være basert på Ulven.

- Dette bygget skal legge til rette for nye bekjentskaper, forretningsmodeller og løsninger. Det er de uformelle møtene, i de rette omgivelsene mellom møtene, som ofte utløser verdi. Det er en viktig del i hele eiendomsprosjektet.

I Construction City jobbes det nå med mange store prosesser, og ikke minst med rammetillatelsen. Det er mange store ting som skjer på en gang, forteller hun.

- Vi bruker tiden godt, og rigger oss for første spadetak. Samtidig må vi hele tiden se i glasskula, og avdekke de fremtidige behovene i bransjen. Akkurat det er kanskje noe av det mest utfordrende vi gjør i den tiden vi er i nå, avslutter hun.

Hege Skjelbred Hatlemark

Hege Skjelbred Hatlemark (46) tiltrådte stillingen som daglig leder i Construction City Eiendom 4. januar, og gikk samtidig inn i ledergruppen til OBOS Eiendom. Hun kommer fra stillingen som innovasjons- og kommunikasjonsdirektør i Selvaag Eiendom. Hege er utdannet Handelskandidat (BSc) ved Norges varehandelshøyskole.