Den nye sjefen i Construction City Eiendom

Hege Skjelbred Hatlemark har jobbet med å skape møteplasser hele livet. Nå skal hun lede Construction Citys eiendomsprosjekt.

Published 26. februar 2021
Hege 4

I januar tiltrådte Hege Skjelbred Hatlemark stillingen som daglig leder i Construction City Eiendom. Med over 20 års fartstid i bransjen, og ledererfaring fra forretningsutvikling, kommunikasjon, utleie og byutvikling, har hun et tydelig bilde på hva som skal bygges på Ulven.

- Vi skal skape en helt ny møteplass for bransjen, og et bygg som strekker seg langt utover et vanlig kontorbygg. Construction City skal bli en samhandlingsplattform som er langt inn i grøten på det bransjen trenger, forteller hun.

Hege kommer fra stillingen som innovasjons- og kommunikasjonsdirektør i Selvaag Eiendom, og har vært i bransjen siden hun gikk ut fra Norges Varehandelshøyskole. Som 25-åring ble hun Senterleder i Sektor Eiendomsutvikling. Her var hun blant annet med på utviklingen av Kolbotn Torg.

- Det var på Kolbotn Torg jeg lærte viktigheten av de gode møteplassene. Det har ikke så mye å si om det er snakk om kjøpesentre, bygulv eller kontorbygg. Det er gleden over å utvikle de gode opplevelsene som har noe å si for meg, forteller hun.

Det var på Kolbotn Torg jeg lærte viktigheten av de gode møteplassene. Det har ikke så mye å si om det er snakk om kjøpesentre, bygulv eller kontorbygg. Det er gleden over å utvikle de gode opplevelsene som har noe å si for meg.

Hege Skjelbred Hatlemark – Daglig leder i Construction City Eiendom

Glad i å utfordre etablerte sannheter


Etter elleve år i Sektor Eiendomsutvikling, gikk ferden videre til Tjuvholmen KS, og stillinger som markedsdirektør, eiendomsdirektør og innovasjons- og kommunikasjonsdirektør i Selvaag Eiendom.

- Jeg har lært ekstremt mye på denne reisen. Det å være med på å bygge bygulv og bydel på Tjuvholmen var en fantastisk erfaring for meg, sier hun.

Hege forteller at hun alltid har hatt stor interesse av å lære nye ting, og alltid fulgt hjertet i karrierevalgene. Det skal være meningsfylt og utfordrende, men også gøy på jobb, forteller hun. I Selvaag jobbet hun i skjæringspunktet mellom forretningsutvikling, konseptutvikling og kommunikasjon, og trekker særlig fram erfaringene fra Madserud Proptech Hub som noe hun ønsker å ta med seg inn i Construction City.

- Mantraet mitt har hele tiden vært å utfordre det etablerte, og sånn var det også med Madserud. Vi kjenner som regel behovene, men hva må vi gjøre for å gjøre hverdagen bedre for kundene? Det er hvordan vi møter fremtidige krav og behov som er det avgjørende, sier hun.

Kompetansen hun har fått gjennom tidligere jobber kommer godt med når hun nå skal lede arbeidet med å utvikle 100 000 kvadratmeter næringseiendom på Ulven.

- Jeg er glad jeg har en såpass bred bakgrunn. Det gjør det enklere å vurdere ting fortløpende. Samtidig har jeg et stort nettverk som jeg setter veldig stor pris på. Jeg har masse flinke mennesker rundt meg, som kan bidra med gode råd og kompetanse, forteller hun.

Vil skape et samhandlingssentrum på Ulven


Heges ambisjon med Construction City er å bidra til at folk snakker bedre sammen, gjennom å skape et samhandlingssentrum der store og små kan dele, hjelpe og utvikle nye løsninger i fellesskap. Med tilgang til både kundemasse, forskning og utdanningsaktører, ser hun for seg at bygget kan bli attraktivt for startups og teknologibedrifter. Hun viser til at både OBOS og AF Gruppen har egne innovasjonsavdelinger, som i 2025 vil være basert på Ulven.

- Dette bygget skal legge til rette for nye bekjentskaper, forretningsmodeller og løsninger. Det er de uformelle møtene mellom møtene som ofte utløser verdi, og det er dette som er kjernen i hele eiendomsprosjektet.

I Construction City jobbes det nå med finansiering, leieavtaler, samhandlingsarealet, organisasjonen, entreprisetilbudet, og ikke minst, rammetillatelsen. Det er mange store ting som skjer på en gang.

- Vi bruker tiden godt, og rigger oss for første spadetak. Samtidig må vi hele tiden se i glasskula, og avdekke de fremtidige behovene i bransjen. Akkurat det er kanskje noe av det viktigste vi gjør, avslutter hun.

Hege Skjelbred Hatlemark

Hege Skjelbred Hatlemark (46) tiltrådte stillingen som daglig leder i Construction City Eiendom 4. januar, og gikk samtidig inn i ledergruppen til OBOS Eiendom. Hun kommer fra stillingen som innovasjons- og kommunikasjonsdirektør i Selvaag Eiendom. Hege er utdannet Handelskandidat (BSc) ved Norges varehandelshøyskole, og bosatt i Drøbak.