Lykkes du om du bremser innovasjonen i krevende tider?

«Ja!» er den tydelige oppfordringen fra daglig leder i Construction City Cluster, Naomi Ichihara Røkkum.

Published 02. February 2024
Naomi Ichihara Rokkum CEO Foto Construction City Cluster

Naomi Ichihara Røkkum, daglig leder i Construction City Cluster

I et utfordrende marked kan det friste å bremse innovasjonsaktiviteter. Vi vet samtidig at dem som lykkes, er de som motstår fristelsen.

  • McKinsey fant at selskaper som innoverer under krisetider presterer bedre både under og etter en krise.
  • Hele 18,6 % mervekst i verdiskaping fant Samfunnsøkonomisk analyse blant bedrifter som deltar i en næringsklynge og aktivt samarbeider om innovasjons- og utviklingsprosjekter.

Dette tyder på at samarbeid og innovasjon i krevende tider kan føre til gevinster.

Nøkkelen ligger i å se potensialet i krisen. Ved å investere i innovative løsninger nå, kan bedrifter ikke bare navigere gjennom nåværende utfordringer, men også posisjonere seg for fremtidig suksess.

Dette gjelder spesielt i vår næring, hvor behovet for å balansere miljømessig og økonomisk bærekraft blir stadig viktigere. De stadig strengere europeiske, nasjonale og lokale kravene stopper ikke. Behovet for økt lønnsomhet og effektivitet er bare forsterket. Vi må sammen finne grønne løsninger med svarte tall.

Det er her du og din virksomhet kan dra nytte av klyngesamarbeidet. I Construction City Cluster får våre medlemmer tilgang til et unikt nettverk av kunnskap, ressurser og samarbeidspartnere, gjennom våre arrangementer.

Klyngehappening. studieturen, er for eksempel rett rundt hjørnet. Vi viser deg København slik du aldri har sett det før. Vi besøker verdensledende innovasjonsmiljøer, befarer spennende transformasjonsprosjekter, og skaper verdifulle nettverk på tvers av bransjen (sikre deg en plass nå!).

Arrangementene våre muliggjør ikke bare utveksling av ideer og erfaringer på tvers av verdikjeden, men det er også stedene vi skaper ambisiøse prosjekter som kan forme bransjens fremtid.

Hvordan løse problemene dine i klyngen?

Men hva vil det si? Det jeg vil ha er dine problemer. Et problem som best løses i samarbeid, er nemlig et potensielt klyngeprosjekt, slik som disse initiativene under som vil gjøre bransjen mer effektiv, grønn og attraktiv:

Nå er tiden for å våge, for å investere og for å være modig. Ved å satse på innovasjon i dag, skaper vi konkurransekraft for i dag og for fremtiden.

Naomi Ichihara Røkkum – CEO, Construction City Cluster

Hva er Stemmer fra Construction City?

Stemmer fra Construction City er vår månedlige spalte, der vi deler innsikt i vår reise for å samle bransjen, og samtidig skape konkurransekraft og bærekraft for våre medlemmer.