Når du en gang kommer neste sommer!

Lederne av Construction City Cluster og Construction City Eiendom oppsummerer siste halvår, og ser frem til ett år til bransjen samles i storstua på Ulven.

Published 10. June 2024
0 presse Naomi Ichihara Rokkum CEO CCC og Hege Skjelbred Hatlemark CEO CCE

Naomi Ichihara Røkkum, daglig leder i Construction City Cluster og Hege Skjelbred Hatlemark, daglig leder i Construction City Eiendom

Når du en gang kommer neste sommer, synger deLillos i refrenget på den tidløse sommerklassikeren. – I år har sangen fått en ekstra dimensjon, for neste sommer åpner Construction City-bygget og de første leietakerne begynner å flytte inn, sier daglig leder i Construction City Eiendom, Hege Skjelbred Hatlemark.

Engasjementet vokser i klyngen!
Daglig leder i Construction City Cluster, Naomi Ichihara Røkkum, som har ansvar for innovasjonssamarbeidet, ser også frem til å gire opp aktivitetene opp mot åpningen av CC-bygget.

– Det er fantastisk å møte sommeren med et årsmøte bak oss, med rekordmange 80 deltakere fra 50 bedrifter. Vi diskuterte retningsvalg for klyngefellesskapet og hva vi bør satse på de neste årene, sier klyngelederen.

En viktig klapp på skulderen
I byggeprosjektet har nedtellingen med ett år igjen har begynt. Det er likevel plass til en velfortjent ferie for alle som jobber i dette prosjektet.

– Innsatsen på byggeplassen har vært og er helt formidabel. Her jobber ca. 350 mennesker fra en rekke ulike fagdisipliner med å reise det 103.000 kvm store bygget, og flere fagarbeidere vil komme i tiden fremover. Hver dag produserer de arbeid tilsvarende ett årsverk. Det er imponerende, utdyper Hatlemark Skjelbred.

Hun understreker at det er like imponerende er det å se hvordan alle selskapene leverer på det som er Construction City sin visjon – at vi skaper den ledende destinasjonen for verdiskapende samhandling. Fra hovedentreprenør til den minste underentreprenør. Alle er like viktige i sine roller, med sitt bidrag. Dette er samhandling i praksis.

Konkrete klyngeprosjekter
Samhandlingen som skal skje i bygget er også allerede fullt i gang i klyngen. Bygget blir den viktigste møteplassen for bransjen, uavhengig om virksomheten skal ha fast kontorplass i bygget eller ei.

På klyngens årsmøte fortalte Multiconsult, Statsbygg og Storm Aqua eksempelvis om sine pågående klyngeprosjekter som fremtidens overvannsløsninger, KI og 3D-print, bærekraftrapportering og å vise bransjens attraktivitet blant innovative studenter.

– Problemene medlemmene løfter er potensielle klyngeprosjekter, som kan skape løsninger for bransjen. Som et medlem sa, «klyngen er et sted for dem som vil noe», sier Røkkum.

Medlemmene løftet i tillegg temaer som sirkulær økonomi, behov for mer effektivt samarbeid på tvers av verdikjeden og å sikre seg kompetanse. Klyngelederen understreker at problemstillingene passer godt med klyngens fokusområder:

  • effektivisere bygg/byggeprosesser,
  • grønn omstilling og
  • å skape en attraktiv bransje.

Viktig å være der det skjer
Lederne er overbevist om at samhandlingen mellom det fysiske bygget og klyngen kommer til å være en viktig milepæl for en konkurransepreget bransje.

– Viktigheten av å være der det skjer har trolig aldri vært større. Construction City samler BAE-bransjen og når vi jobber med leietakersammensetningen er det med et målbilde om å skape en arena tilrettelagt for samhandling, innovasjon og kunnskapsdeling, verdiskaping, sier Construction City Eiendom-sjefen.

Hele 40 selskaper er nå klare til å flytte inn fra sommeren 2025 og fremover. Det er alt fra små start-ups til utdanning og store konsern.

– Flere selskaper er på vei inn, så vi har mye spennende arbeid foran oss, forteller Hatlemark Skjelbred.

Construction City Cluster-lederen stemmer i.

– Jeg gleder meg enormt til vi skal flytte sammen med klyngemedlemmer og skape bransjens viktigste møteplass. I mellomtiden skal vi gire opp arbeidet med å skape prosjekter, og arenaer for kompetanseheving og nettverksbygging. Sammen skaper vi konkurransekraft.

Nå skal vi nyte sommeren 2024. God sommer fra alle oss i Construction City!