Workshop CCC arsmote

Innovasjonsprosjekter

I Construction City Cluster jobber medlemmene sammen på tvers av verdikjeden for å gjøre bransjen mer effektiv, grønn og attraktiv. Dette er klyngesamarbeidet i praksis.

I Construction City jobber bransjeaktører sammen for å løse problemstillinger innenfor digitalisering, det grønne skiftet og bransjens attraktivitet. Sammen skaper vi kunnskap og verktøy som kommer hele bransjen til gode.

Her er en oversikt over prosjektene vi jobber med nå. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å lære mer og involvere deg!

Du kan også lese mer om noen av prosjektene våre lenger ned på siden.

Effektive prosjekter
Grønne prosjekter
Attraktive prosjekter

Vil du bidra til å starte eller gjenoppta et prosjekt?

Ta kontakt om du er interessert i å bidra til noen av disse prosjektene - eller hvis du har en ny idé til et behov eller problem som kan løses med klyngesamarbeid.