Workshop CCC arsmote

Cluster Projects

Construction City is working together with our members on several different topics. This is real-time clustering! 

I Construction City jobber bransjeaktører sammen for å løse problemstillinger innenfor digitalisering, det grønne skiftet og bransjens attraktivitet. Her er en oversikt over pågående prosjekter:

 1. Bærekraftig forvaltning, drift og vedlikehold av overvannsløsninger
 2. Mal for samspillskontrakter
 3. Utdanningsprogram i relasjonskompetanse
 4. Informasjons- og analysesenter for cybersikkerhet (ISAC)
 5. CO2-reduseringen i nye prosjekter
 6. Fremveksten av suksessfulle BAE-teknologiselskaper
 7. Utforming av fremtidens bærekraftige byggeløsninger gjennom aktivt samarbeid
 8. Rehab vs nytt - Longbuild
 9. Den digitale fagarbeider for bygg og anleggsbransjen
 10. Åpen uke for rekruttering

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å involvere deg!

Grønn
Attraktiv

Vil du bidra til å starte eller gjenoppta et prosjekt?

Ta kontakt om du er interessert i å bidra til noen av disse prosjektene - eller hvis du har en ny idé til et behov eller problem som kan løses med klyngesamarbeid.

 • Felles stordata for smart eiendomsdrift
 • Veikart for fremtidens næringsbygg
 • Sirkulær BAE-bransje
 • Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser
 • Bedre data på ombruk og gjenvinning
 • Avfallsreduksjon i byggeprosesser
 • Klimatilpasning og overvann i byggeriet