Studentsamarbeid i Construction City

I samarbeid med studenter fra psykologisk institutt ved UiO ønsker Construction City å kartlegge klyngemedlemmenes behov, forventninger og utfordringer i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen, samt hvordan samarbeid kan imøtekomme disse.

Studente

Studentene har den siste tiden gjennomført intervjuer digitalt med utvalgte medlemmer for å lære mer om deres erfaringer. Innsiktsgrunnlaget skal benyttes i videreutviklingen av medlemstilbud og klyngeaktiviteter. Studentene vil presentere arbeidet på klyngens årsmøte i juni.

Her kan du lese mer om funnene deres: Construction Citys rolle i en bransje preget av endringsbehov