• Attraktiv

Våren blomstrer med grønne prosjekter i klyngen

- Det spirer både av vår og aktiviteter og det er jeg veldig fornøyd med, sier en fornøyd prosjektleder for klima og miljø, Niklas Pedersen.

Med en grønn vind i seilene, engasjerte medlemmer og spennende prosjekter, ligger alt til rette for en innholdsrik periode frem mot sommeren.

Published 10. April 2024
Vann i Viken

Delta i spennende prosjekt om Design for Demontering

Tidligere i år arrangerte klyngen workshop innen temaet Design for Demontering, og det resulterte i tre spennende prosjektideer:

  • Utvikling av en veileder som fremmer beste praksis innen Design for Demontering for nybygg og rehabilitering.
  • Framing av preaksepterte løsninger som legger til rette for enklere bestilling av demonterbare og gjenbrukbare byggematerialer.
  • Utvikle rammer for Digitalt Produktpass (DPP), en innovasjon som skal rulles ut fra 2024, med mål om bred bruk innen 2030.

Interesserte oppfordres til å ta kontakt med Niklas for mer informasjon eller for å delta.

Vann i Viken – nye løsninger på overvannsutfordringer

Vårt nyeste initiativ, "Vann i Viken", skal utvikle løsninger for å møte utfordringer tilknyttet overvann rundt Oslofjorden. Dette er et samarbeid med Vannklyngen, og er finansiert av tidligere Viken fylkeskommune frem til 2026. Første steg i prosjektet, er at vi denne våren skal ha intervjuer med nøkkelpersoner fra både vann- og byggenæringen. Intervjuerne skal danne grunnlaget for mulighetsrommet som finnes for samarbeidsprosjekter.

Dette kan du ikke gå glipp av. Les mer om prosjektet her (one pager)

Hvis du er interessert i å bli med i prosjektet – da er første steg denne korte spørreundersøkelsen. (spørreundersøkelse link.) https://no.surveymonkey.com/r/...

Møt bransjekollegaer gjennom Grønt Nettverk

Grønt Nettverk er vårt nettverk for de som er interessert i klima, miljø og bærekraft. På nettverket er setter vi fokus på å skape relasjoner med andre miljøentusiaster. Neste gangs tema blir sirkulære forretningsmodeller, og hvordan disse kan implementeres i byggenæringen.

Her kommer ekspertene Alessia Bellini og Lise Mansfeldt til å presentere det forskningen mener er best på papiret. Dette vil danne utgangspunkt for gruppediskusjoner med utgangspunkt i egne erfaringer. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med initativene og ambisjoner som allerede finnes i bransjen.

Vi håper å se deg på nettverket. Påmelding gjøres her.

Vi vil sikre kunnskap om hvordan vi kan redusere avfall

I januar søkte klyngen, sammen med klyngemedlemmene Handelshøyskolen BI, Betonmast, AF Gruppen, Ahlsell, NTI, Sintef og Resirqel, om midler fra Oslo Innovasjonsplattform til prosjektet «Kompetansehevningsarena for Avfallsreduksjon». Vi får svar om bevilgning i løpet av april, og vi er svært spente på om dette prosjektet blir realisert.

  • Jeg er stolt av at vi har samlet en så bred gruppe aktører som virkelig vi få til handling. Det viser at våre medlemmer ønsker å samarbeide, i en bransje som ofte får kritikk for å være silobasert, understreker prosjektleder Niklas Pedersen.

Prosjektet går ut på tilgjengeliggjøre kunnskap om avfallsreduksjon. Deretter skal kunnskapene gjøres søkbart for alle bransjeaktører, så vi i fremtiden kan bygge videre på eksisterende erfaringer. Deretter vil det bli opprettet kurs, som skal øke kompetansene innen avfallshåndtering. Til slutt skal prosjektet gjennomføre pilotprosjekter.