• Grønn

Plattform: Fra resirkulering til redusering

Ni klyngemedlemmer samler kreftene i en felles innsats for avfallsreduksjon♻

Published 02. mai 2024
Image 94

Et stk glad prosjektleder for klima og miljø som nettopp fikk tildelingsbrevet fra Oslo Innovasjonsprogram!

Problem:

  • Byggeaktivitet produserer rundt 2,11 millioner tonn avfall i løpet av et år. Til sammen utgjør det 25% av alt avfall i Norge. Det er derfor viktig at bygg- anleggs- og eiendomsbransjen ikke kun resirkulerer, men også reduserer sitt avfall. I dag er derimot avfallsreduksjon i byggnæringen usystematisert. Samtidig vet vi vet at kunnskapen og kompetansen er der ute, men den er fragmentert og det er lite til ingen verdikjede-tankegang.

Løsning:

  • Dette vil de ni virksomhetene gjøre noe med. Gjennom prosjektet skal prosjektgruppen samle eksisterende kunnskap og erfaringer rundt avfallsreduksjon i byggenæringen. Kunnskapen skal deretter gjøres søkbar og testes i ekte byggeprosjekter. Deretter vil prosjektet etablere en kompetansearena, hvor vi kan utvikle fremtidens kompetanse innen reduksjon av avfall. Og viktigst av alt, lage best-practice eksempler av hvordan vi anvende denne kompetansen i praksis.

Prosjektperiode: 1. juni 2024 - 1. juni 2025

Resultater/prosess:

  1. å identifisere, samle og tilgjengeliggjøre eksisterende kunnskap om avfallsreduksjon i et søkbart format til bruk for bransjeaktører.
  2. å heve kompetansen i byggenæringen rundt avfallsreduksjon gjennom utvikling av kursforløp og andre kompetansehevingstiltak.


Status:

  • Gruppen er nå på et innledende stadium, der de kartlegger muligheter og fordeler ansvars oppgaver.

Prosjektpartnere:

Handelshøyskolen BI

Sebastiano Lombardo

Betonmast

Hanne Mari Karlsen

NTI

Halvor Jensen

Asplan Viak

Reidar Dahl Rasmussen

Henning Larsen

Kaisa Tofthagen

AF Gruppen

Frode Magnussen

Ahlsell

Mariya Simon

Sintef

Kristin Fjellheim

Resirqel


Karen Izadi

Lurer du på noe knyttet til prosjektet om avfallsreduksjon?

Ikke nøl med å ta kontakt med prosjektleder Niklas Pedersen HER!