Bransjen strømmer til Construction City

Bare et år etter grunnleggelsen har klyngen for bygg- og eiendomsbransjen vokst fra 10 til over 50 medlemmer.

Published 20. januar 2020
Benedicte

-Den store interessen viser at bransjen ønsker at noe skal skje, sier daglig leder i Construction City, Benedicte Økland.

OBOS, AF Gruppen og Betonmast startet den nye næringsklyngen Construction City for et drøyt år siden. Nå strømmer aktørene til for å få være med på byggebransjens innovasjonsreise.

OsloMet og JM sist inn

I tillegg til de tradisjonelle bransjeaktørene har klyngen fått stor oppmerksomhet fra aktører i tilstøtende bransjer. OsloMet og JM er nyankomne aktører og klyngen har nå rundet 50 medlemmer.

Samarbeidet i klyngen er allerede godt i gang. Den etablerte boligleverandøren JM er blant dem som trer inn fra 2020.

– Vi ønsker å delta i arbeidet med å bygge opp et sterkt innovasjonsøkosystem for bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen. I JM mener vi at nye former for samarbeid er viktig for å løse noen av hovedutfordringene våre fremover. Ved å være med i Construction City vil vi bidra til å bygge kunnskap og samarbeid på tvers i bransjen, som vi ikke har hatt tradisjoner for tidligere, sier Martin Asp, administrerende direktør i JM Norge.

Ved å være med i Construction City vil vi bidra til å bygge kunnskap og samarbeid på tvers i bransjen, som vi ikke har hatt tradisjoner for tidligere.

Martin Asp – Administrerende Direktør, JM Norge

Medlemmer fra hele bransjen

– Medlemmene våre, fra hele verdikjeden i bygg- og anleggsbransjen, er aktørene som skal bygge framtidens Norge, fremhever daglig leder i Construction City, Benedicte Økland. – Det er veldig bra å få med flere av de større aktørene i bransjen som JM og OsloMet representerer to ulike deler av. Å ha såpass mange entreprenører, rådgivere og utviklere, sammen med stadig flere start-ups og alle de viktigste akademiske aktørene for vår bransje, gjør at vi kan utfylle, utfordre og løfte hverandre.

– OsloMet har en klar ambisjon om vekst innenfor teknologifagene. Veksten skal skje både ved antall uteksaminerte kandidater, etter- og viderutdanningskurs for byggeindustrien og anvendt forskning. Denne veksten vil ikke være mulig uten et konstruktivt og forpliktende samarbeid med næringslivet i vårt nedslagsområde. Partnerskapet med Construction City er derfor en svært viktig strategisk satsing for oss og vi vil bestrebe oss på å være en aktiv partner med hensyn til kompetanseutvikling, forskning og leverandør av profesjonsorienterte sivilingeniører, bachelor- og phd kandidater, sier Hallgrim Hjelmbrekke, leder for Institutt for bygg- og energiteknikk ved OsloMet.

– Med over 50 medlemmer, og dialog med stadig flere, har vi gode forutsetninger for å bygge et sterkt innovasjonsøkosystem for å sikre økt konkurransekraft og fremtidens bygg-, anleggs- og eiendomsbransje, sier Økland.

Denne artikkelen ble først publisert av Obos.