Har du jobb å tilby ukrainske flyktninger?

Mange lurer på hvordan de kan bidra med å få ukrainske flyktninger i jobb. Her kan du lese mer om hvordan du går fram.

Published 18. mai 2022
Ukraina flagg

UDI forbereder seg på at det kan komme 30 000 ukrainske asylsøkere til Norge i år. Disse menneskene har ikke bare vonde minner med seg i bagasjen, de tar også med seg verdifull kompetanse inn til landet vårt. Regjeringens beslutning om midlertidig kollektiv beskyttelse gir ukrainske flyktninger rett til arbeid i Norge, og NAV kan hjelpe deg med å få tak i den kompetansen du trenger.

Kollektiv beskyttelse gir ukrainere rett til arbeid


Regjeringen besluttet i mars å gi midlertidig kollektiv beskyttelse til ukrainske borgere. Ordningen innebærer at ukrainere som kommer til Norge slipper individuell vurdering, og kan i stedet gis oppholdstillatelse for inntil ett år. Tillatelsen gir blant annet rett til arbeid, og kan forlenges utover et år dersom situasjonen vedvarer.

Flyktninger med oppholdstillatelse har rett, men ikke plikt, til å delta i et kommunalt introduksjonsprogram. Lønnet arbeid kan inngå som del av dette programmet. Om du ønsker å tilby praksisplasser som del av introduksjonsprogrammet kan du kontakte NAV eller flyktningtjenesten i din kommune.

Har du jobb å tilby? Ta kontakt med NAV


Det er NAV som er ansvarlig for å matche ledige med virksomheter som trenger arbeidskraft. Her er en oversikt over kanalene du kan bruke:

Andre nyttige lenker

Samarbeid med andre klyngemedlemmer?

Vi ønsker å høre om du har konkrete planer om hvordan din virksomhet vil bidra, og om dere har et ønske om samarbeid med andre klyngemedlemmer.