Hva med litt innovasjonsstøtte?

Covid-19 har «over natten» endret de økonomiske utsiktene for mange virksomheter. Klyngene, sammen med Innovasjon Norge, Næringsdepartementet og andre aktører arbeider med å identifisere tiltak som kan avhjelpe situasjonen og sikre arbeidsplasser. Vi har blant annet mulighet til å søke om midler fra Innovasjon Norge til innovasjonsprosjekter. Kanskje kan dette være en mulighet til å holde flere hjul i gang?

Published 25. mars 2020
Bygg

Nedenfor har vi samlet informasjon om tiltak og insentiver som kan bidra til at medlemmene våre kommer velberget gjennom dugnadsperioden.

Tiltak fra Innovasjon Norge:

Innovasjon Norge har utlyst ekstraordinære virkemidler for støtte til forprosjekter. Vanligvis er dette noe bedrifter må finansiere selv, men på grunn av den pågående koronakrisen, ønsker de at bedrifter søker om slike midler for å få fart på flere innovasjonsprosjekter.

Medlemmer av Construction City Cluster kan få bistand fra klyngeadministrasjonen til å søke støtte til prosjekter hvor mer enn to enkeltbedrifter har gått sammen og hvor innovasjonstema er knyttet til effektive bygg og byggeprosesser, eller til bærekraft og sirkulærøkonomi, i BAE-bransjen. Forprosjektet bør ha en varighet på 2-6 måneder og beløpet på mellom 250.000 og 500.000 NOK. Les mer om forprosjekt her.


Innovasjon Norge justerer sine tilbud for å møte endrede behov i næringslivet som følge av koronapandemien. Det gjelder både tilskudd, lån og garantier. Les mer her.

Tiltak fra Forskningsrådet:

Det har kommet flere tiltak fra Forskningsrådet. De starter blant annet med løpende mottak av innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) ut året og vil bevilge nye prosjekter tre eller fire ganger i løpet av 2020. De har i overkant av 1,2 milliarder kroner for nye IPN-prosjekter i år og vil løpende vurdere denne rammen.

For å gi bedriftene mulighet til å komme raskere i gang med nye prosjekter, innfører Forskningsrådet nå løpende søknadsmottak ut 2020. Les den generelle beskrivelsen om innovasjonsprosjekter i næringslivet her.

Les pressemeldingen her, som også inkluderer nytt om SkatteFUNN.

For distriktene:

Det er utarbeidet en tiltakspakke fra Viken fylkeskommune for bedrifter som er lokalisert i Viken. Les her.


Andre ressurser fra klyngemedlemmer:

PwC

COVID-19: Lær hvordan din virksomhet kan forberede seg best mulig

PwCs juridiske koronatelefon for næringslivet: 952 60 300

PwCs skatteblogg: www.skattebloggen.no


Advokatfirmaet Grette

Covid-19 beredskapsportal

Grette har opprettet et eget beredskapsteam bestående av fag- og bransjeeksperter som er tilgjengelig 24/7 til å bistå din bedrift med spørsmål og utfordringer knyttet til viruset. De publiserer informasjon løpende knyttet til hvert område, som kan være nyttig for din bedrift her.