• Bli kjent med folka i klyngen

Møt Jens fra Kristiania

Prorektor og pådriver som trives i høyden. Møt Jens fra Kristiania, som vil ha bedrifter inn i klasserommet.

Published 11. januar 2024
Jens barland1

Prorektor, Jens Barland. Foto: Kristiania

Hvem er du?

Jens Barland (57), prorektor for arbeidsliv og innovasjon ved Høyskolen Kristiania. Min oppgave er å koble Kristiania på omgivelsene, på arbeidslivet. Det betyr at kunnskap fra våre studenter og forskning skal tas i bruk i samfunnet, og at vi skal være lydhøre for hvilke nye kompetansebehov som bør tas inn i utdanninger og forskning hos oss. Min faglige bakgrunn er fra media der jeg i 20 år jobbet både som journalist og redaktør. Så ble jeg medieforsker, og har vært ved UiO og NTNU, og nå Høyskolen Kristiania. Hvis noen vil avspore meg med litt nerding, er det bare å begynne å snakke om friluftsliv, gjerne om det som er høyt eller bratt.

Fortell litt om hva dere gjør på Kristiania. Hva er "heispitsjen" deres?

Det manglet skoler i Norge for over 100 år siden. Da var det en stor sosial innovasjon å starte brevskole som i stedet brukte posten. Det skjedde i 1914 da Ernst G. Mortensen grunnla brevskolen Norsk korrespondanceskole, forløperen til Kristiania. Slik kunne mange flere få skolegang.

I dagens samfunn er det andre utfordringer å svare på for den ideelle stiftelsen som eier Kristiania når visjonen er å gjøre utdanning tilgjengelig.

Høyskolen Kristiania har over 16.000 studenter i Oslo, i Bergen eller som nettstudenter. Vi har også Norges nest største fagskole med over 2000 studenter. Kristiania har en bredde av flere fagområder som blant annet markedsføring, ledelse, helse, teknologi, kommunikasjon, design, medier og kunst. Studiene spenner fra fagskole og digitale mikroemner til årsenheter, bachelor- og masterstudier og doktorgrad.

Mange av studietilbudene er åpne slik at alle kvalifiserte søkere kommer inn. Det å gjøre utdanning tilgjengelig oppfylles også ved at vi er Norges største tilbyder av nettstudier. Da kan man studere samme hvor man bor eller med den fleksibiliteten mange trenger. Vår inkluderende profil går også på når og hvordan det undervises, tilpasningsbehov, hvordan vi møter kulturelle barrierer, personlige utfordringer, behov for universell utforming og så videre.

Den andre siden av Kristianias egenart er å utdanne i og forske på det som er spesielt relevant for arbeidslivet. Det er vårt bidrag til inkludering og det å mobilisere mangfoldet inn i kunnskapssamfunnet.

Skjer det noe spennende hos dere nå?

Det store målet for Kristiania nå er å bli universitet. Det tar flere år å utvikle institusjonen til det nivået.

Hvorfor skal Kristiania bli universitet? Jo, da får vi større fullmakter til å bestemme over hvilke utdanninger vi kan gi. Da kan vi raskere utvikle nye utdanninger samfunnet trenger. Dessuten kobler det oss bedre til internasjonal forskning. Det sikrer at våre fagmiljøer er oppdatert med den beste og nyeste forskningen. Slik får våre studenter og arbeidslivet den aller beste og mest oppdaterte kunnskapen fra våre fagmiljøer.

Universiteter skal ha ulike profiler, og sier om oss selv at vi skal bli arbeidslivets universitet. Arbeidslivet skal oppleve oss som spesielt relevante.

Og til slutt, hvordan ønsker dere å samarbeide med andre i klyngen?

Arbeidslivet trenger kompetanse. Både godt utdannede studenter, og fornyet, høyere eller tverrfaglig utdanning for de som allerede har jobbet noen år. Bedriftene i klyngen er akkurat slike vi vil involvere oss med i arbeidslivet. Det kan være at vi kan trekke bedrifter inn i vår undervisning, i studentenes prosjekter eller at våre forskere kan bli involvert. Vår nærkontakt med viktige bransjer gir oss også impulser til hvordan vi skal utvikle oss videre.

Ta kontakt med meg, så videreformidler jeg hos oss!

jens.barland@kristiania.no eller 90169580, eller fagskolen Kristianias rektor, Annelise Kiønig, Annelise.Kionig@kristiania.no.

Nysgjerrig på mer om samarbeid mellom akademia og BAE-bransjen? Les mer om samarbeidet HER!