Alain pham P qvs F7 Yodw unsplash

Klyngeprosjekter i Construction City

Construction City jobber sammen med våre klyngemedlemmer i en rekke ulike ulike prosjekter. Dette er klyngesamarbeid i praksis!

Siden oppstart i 2018 har Construction City hatt et mål om å bli det mest relevante forumet for samhandling. Dette innebærer at vi samler næringen for utvikle felles prosjekt i regi av klyngen og våre medlemmer. Les mer om de ulike, aktuelle prosjektene under!