Alain pham P qvs F7 Yodw unsplash

Klyngeprosjekter i Construction City

Construction City jobber sammen med klyngemedlemmene i en rekke prosjekter. Dette er klyngesamarbeid i praksis.