Digitalisering kan gjøre byggeplassene avfallsfrie

Digitalisering og standardisering er et viktig bidrag inn mot en avfallsfri byggenæring, mener Anett Andreassen, direktør for digitalisering og utvikling hos Statsbygg.

Published 19. February 2021
Anett

Anett Andreassen har lang erfaring fra ulike roller i Statsbygg, men har de senere årene viet mer og mer av tiden sin mot digitalisering og utviklingsarbeid. I Construction City er hun ansvarlig for digitaliseringsprosjektene i arbeidsgruppen for effektive bygg og byggeprosesser, og mener bransjen har mye å hente på å gjøre data mer tilgjengelig.

- Digitale verktøy bidrar til at vi kan planlegge bedre. Det handler om å effektivisere alle prosessene knyttet til bygg og drift av bygg. Ved å gjøre data tilgjengelig, og åpne og automatisere prosessene som i dag gjøres manuelt, så vil man kunne redusere avfall, sier Andreassen.

Reduksjon viktig for å nå nasjonale og europeiske mål


Byggenæringen står for 25 prosent av alt avfall som produseres i Norge. Og da er ikke avfall fra produksjon av byggevarer medregnet. En reduksjon i avfall er helt avgjørende for å nå nasjonale og europeiske mål om materialgjenvinning.

Digitale verktøy for logistikk og planlegging vil kunne gjøre ressursbruken bli mer effektiv. Just-in-time-prinsippet (JIT), for eksempel, vil bidra til mindre sløsing. For å få til dette kan man ta i bruk hjelpemidler som GTIN og fremdriftsplaner basert på kunstig intelligens. GTIN er et globalt strekkodesystem som gjør det mulig å spore og merke materialer, og i samarbeid med flere aktører jobber Construction City med å utvikle en første veileder for bruk av GTIN i byggenæringen. Dette vil bidra til at man kan ha kontroll på varene helt fra planleggingsfasen til driftsfasen.

- At det går direkte ordrebestillinger til leverandør eller varehandelen, og at bestillinger kan kobles opp mot framdriftsplanene, vil være en stor fordel. I tillegg kan det dokumenteres hvilke ferdige produkter som faktisk er installert i bygget for driftsfasen, forteller Andreassen.

Ved å gjøre data tilgjengelig, og åpne og automatisere prosessene som i dag gjøres manuelt, så vil man kunne redusere avfall.

Anett Andreassen – Direktør for digitalisering og utvikling i Statsbygg

Standardisering og samarbeid


Dersom man klarer å standardisere material- og planleggingsdata, vil man kunne predikere prosesser og hvor lang tid man bruker på en aktivitet. Denne informasjonen kan mates inn i en framdriftsplan som kan automatiseres.

- Men for at dette skal være mulig må det være vilje og ønske om å dele. Det er ikke bare de digitale verktøyene det kommer an på. Det handler også om kultur, sier Andreassen.

Og her kommer Construction Citys nye prosjekt Wasteless inn i bildet. I det pågående forprosjektet er det et ønske om å samle et bredt konsortium, som med støtte fra Grønn plattform kan se på mulighetsrommet for en avfallsfri materialstrøm på byggeplassen.

- Dette med sirkulærøkonomi kommer tydeligere inn, og det blir mer fokus på avfall i alle ledd. Vi må være mange, og vi må kombinere innovasjon og forskning for å få det til. Det er denne kombinasjonen som er så fin med Wasteless, avslutter Andreassen.