Workshop CCC arsmote2

Knekk klyngekoden

Er du nysgjerrig på klyngesamarbeid, men usikker på hvordan du går fram? Vårt viktigste budskap er ganske enkelt: Stikk hodet fram! Bruk klyngen klokt, da kan du styrke kompetansen og nettverket ditt, og skape samarbeid som gir virksomheten din nye konkurransefortrinn.

Hva er en næringsklynge?


En næringsklynge er en konsentrasjon av virksomheter fra hele verdikjeden i en næring, som sammen skaper nye løsninger, produkter og tjenester. Næringsklynger består gjerne av fem grupperinger: Startups, myndigheter, industribedrifter, forsknings- og utdanningsmiljøer og investormiljøer. Når hele verdikjeden samarbeider, får vi en effektiv klynge som bidrar til styrket konkurransekraft for hver enkelt virksomhet.

Det mest kjente eksemplet internasjonalt er Silicon Valley, men også i Norge har vi eksempelvis klynger for havbaserte næringer eller solenergi.

Hvem er vi?


Construction City Cluster er en næringsklynge for bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen i Norge. Vi har over 100 medlemmer, som omfatter alt fra spennende oppstartsbedrifter til store entreprenører og forskningsinstitusjoner. Se alle medlemmene våre her, og se hvem som jobber i klyngeadministrasjonen her.

385 A2002 1
Construction City Cluster omfatter medlemmer fra hele verdikjeden. Foto: Construction City

Hva gjør Construction City Cluster?


Vi styrker konkurransekraften til medlemsvirksomhetene gjennom:

 • Samarbeids- og innovasjonsprosjekter
 • Kompetanseheving
 • Nettverksbygging

Dette gjør vi innenfor følgende tre fokusområder:

 • Effektivisere bygg og byggeprosesser
 • Grønn omstilling
 • Attraktiv bransje (særlig rekruttering og kompetanse)

Hvordan engasjere seg i et klyngeprosjekt?


Innovasjonsprosjekt kan virke stort og utilgjengelig, men i bunn og grunn er det så enkelt som et problem i din arbeidshverdag som best løses gjennom et samarbeid i bransjen. Vi har ansatte i medlemsvirksomheter som har løftet problemstillinger om alt fra overvannshåndtering og utslippsfrie byggeplasser til cybersikkerhet og BIM-modeller. Den innovative løsningen kan være alt fra en digital løsning til en samspillskontraktsmal. Utfallet av samarbeidet avhenger av problemet.

Hvordan går du fram? Ta gjerne kontakt med oss om du har en problemstilling som faller inn under våre tre fokusområder (grønn omstilling, effektive byggeprosesser og attraktiv bransje). Så hjelper vi deg med å identifisere andre aktører som jobber med det samme. Det er også mulig å involvere seg i pågående klyngeprosjekter. Her ser du hva klyngemedlemmene våre samarbeider om akkurat nå.

Bilde 20220921 122905 50269019 1
Construction City Clusters samarbeidsprosjekter gjør bransjen grønnere, mer effektiv og attraktiv. Foto: Construction City

Hvordan blir du med på arrangementene våre?


Construction City Cluster arrangerer frokostmøter, workshops, befaringer, studieturer og andre aktiviteter for medlemmene våre. De er som regel gratis for ansatte/studenter i medlemsvirksomhetene, mens det tas deltageravgift for ikke-medlemmer. Er du eller din virksomhet opptatt av et tema? Mange av møtene våre kommer i stand etter innspill fra medlemmene våre, om det handler om mer lønnsomhet eller grønn omstilling. Se alle de spennende aktivitetene du kan være med på fremover  her.

Klyngens møteplasser

 • Construction Coffee: Frokostmøter bygger medlemmene våre nettverk, og utveksler kompetanse og beste praksis med hverandre.
 • Nettverksmøter: årlig CEO-samling eksklusivt for topplederne, markedslunsj: for klyngevirksomhetenes markeds- og kommunikasjonsansvarlige og bærekraftsnettverk.
 • Construction Camp: Workshops hvor medlemmene våre for å samarbeide om løsninger på felles bransjeutfordringer.
 • CoStart: Møteplass for oppstartselskaper med kompetansedeling og matchmaking i fokus.
 • Construction Science: Besøk til klyngens kunnskapsinstitusjoner for det siste innenfor forskning og utdanning.
 • Construction Visit: Befaringer til innovative foregangsprosjekter.
 • Klyngeprosjekt: Samarbeidsprosjekter som tar utgangspunkt i en felles problemdefinisjon som er forankret hos tre eller flere medlemmer.
 • Prosjektutviklingsverksted: Idéverksted som har som formål å konkretisere nye klyngeprosjekter med utgangspunkt i klyngemedlemmenes behov.
 • Studietur: Klyngens studieturer gir innsikt, inspirasjon og bidrar til å knytte tettere bånd mellom medlemmene våre.
Image 95
Den hyggelige gjengen som var med på studietur til København i 2024!