• Grønn

Stor interesse og aktivitet for å skape grønne løsninger

– Vi merker pågang for å utvide nettverk blant miljøfolk i bransjen. Og jeg håper folk ikke går glipp av muligheten til å samarbeide om å løse bransjens klima- og miljøproblemer også, sier prosjektleder klima/miljø i Construction City Cluster, Niklas Pedersen.

Published 08. november 2023
Niklas Pedersen prosjektleder klimamiljo i foto Construction City Cluster 16 9

Prosjektleder klima/miljø i Construction City Cluster Niklas Pedersen

– Vi merker pågang for å utvide nettverk blant miljøfolk i bransjen. Og jeg håper folk ikke går glipp av muligheten til å samarbeide om å løse bransjens klima- og miljøproblemer også, sier prosjektleder klima/miljø i Construction City Cluster, Niklas Pedersen.

10. november starter Construction City Cluster (CCC) første utgave av Grønt nettverk. Det blir en arena for kunnskapsdeling og nettverksbygging, på tvers av verdikjeden, for folk som jobber med klima og miljø.

Å bli med i nettverket med engasjerte miljøfolk i bransjen er et eksklusivt tilbud for våre medlemmer.

– Vi sparker i gang med å diskutere paradokser i miljøarbeidet. Eksempelvis viser rapporter at vi kan få ressursknapphet for viktige byggematerialer i fremtiden. Samtidig har vi en forretningsmodell, hvor overbestilling av materialer er vanlig, fordi det er mer lønnsomt enn å risikere stopp i byggeprosessen. Hvordan kan vi endre forretningsmodellen, slik at vi får både konkurransekraft og bærekraft?, sier Pedersen.

Han ser for seg et halvårlig nettverkstreff med aktuelle temaer, som er verdifullt å diskutere på tvers av verdikjeden. Pedersen understreker at dem som er med på første samling også får være med å påvirke hvordan et slikt nettverk kan gi deg størst verdi for den enkelte.

– Vi gleder oss til gode diskusjoner, men det viktigste med dagen er å skape verdifulle relasjoner mellom folka i våre medlemsvirksomheter. Vårt grunnmandat som klynge er tross alt å bryte ned fragmenteringen i næringen, slik at vi sammen kan skape bærekraftige løsninger, understreker han.

Kommende aktiviteter

Construction City Cluster jobber for å øke kunnskap, bygge nettverk og skape løsninger. Sistnevnte skjer særlig gjennom samarbeids- og innovasjonsprosjekter.

Prosjektutviklingsverksted: Avfallsreduksjon
Ønsker du å bidra til å skape fremtiden løsninger rundt reduksjon av avfall? Bli med på prosjektutviklingsverksted om avfallsreduksjon i byggeprosesser! På verkstedet skapes nye prosjektinitiativ, der folk fra medlemsvirksomhetene samarbeider om å finne løsningene på felles utfordringer.

Grønt frokostmøte 25. januar
Har du et problem i arbeidshverdagen din? På frokostmøtene våre løfter vi problemer og løsninger som medlemmer ønsker å ta opp med andre. Det kan være temaer som energi, sirkulære løsninger, overvann, avfall osv. Og her har du mulighet til å påvirke! Hva vil du drøfte med andre i bransjen? Folk kan dra på frokostmøtene for nettverks- og kunnskapspåfyll, og de som vil, kan bruke det som springbrett til videre samarbeid gjennom prosjektutvikling som vi følger opp med.

Kontakt Niklas om du har en løs ide eller et konkret problem!