• Effektiv

Nytt kurs skal forebygge konflikter i byggebransjen

Konflikter og dårlig kommunikasjon er en av hovedårsakene til kostnadssprekker og forsinkelser i byggeprosjekter. Nå piloterer næringsklyngen Construction City Cluster og Senter for eiendomsfag et helt nytt samspillskurs.

Published 04. oktober 2023
Naomi og Even SFE

Naomi Ichihara Røkkum, daglig leder i Construction City Cluster og programdirektør og kursansvarlig i Senter for eiendomsfag, Even Stenvaag Leira

– Vi må slutte å kaste bort tid og penger på grunn av dårlig samarbeid. Med dette kurset gir vi bransjen tilgang til de verktøyene som trengs for å bygge effektive team i tidligfase, sier Naomi Ichihara Røkkum, daglig leder i Construction City Cluster.

Kurset “Samspill for verdiskapning” er et samarbeid mellom Construction City Cluster (CCC) og Senter for Eiendomsfag. Aktørene har tidligere utarbeided rapporten utarbeidet rapporten «En god start: Produktivt samarbeid i tidligfase av byggeprosjekter» sammen med sammen med BI Senter for byggenæringen, BM, JM, Fagskolen Oslo, NTNU. Det funnene i dette arbeidet som legger grunnlaget for kurset.

– Det var konklusjonene fra klyngeprosjektet som inspirerte oss til å dele beste praksis for samhandling med resten av bransjen. Vi gleder oss til å dele kunnskap og tips for utvikling av relasjonell kompetanse, konflikthåndtering, og strukturer som understøtter effektive samhandlingsformer, sier programdirektør og kursansvarlig i Senter for eiendomsfag, Even Stenvaag Leira.

Kurset består fem delemner, og er spesielt rettet mot prosjektledere og prosjekteringsansvarlige i byggeprosjekter. Gjennom to kursdager får deltakerne tilgang til ledende fageksperter på relasjonsbygging og relasjonskompetanse, kontrakts- og gjennomføringsmodeller og praktiske verktøy for å bedre samhandling gjennom alle prosjektets. Construction City Eiendom og for eiendomsfag er ansvarlige for faginnholdet.