• Effektiv

Nytt kurs skal forebygge konflikter i byggebransjen

Konflikter og dårlig kommunikasjon er en av hovedårsakene til kostnadssprekker og forsinkelser i byggeprosjekter. Nå piloterer næringsklyngen Construction City Cluster og Senter for eiendomsfag et helt nytt samspillskurs.

Published 04. October 2023
Naomi og Even SFE

Naomi Ichihara Røkkum, daglig leder i Construction City Cluster og programdirektør og kursansvarlig i Senter for eiendomsfag, Even Stenvaag Leira

– Vi må slutte å kaste bort tid og penger på grunn av dårlig samarbeid. Med dette kurset gir vi bransjen tilgang til de verktøyene som trengs for å bygge effektive team i tidligfase, sier Naomi Ichihara Røkkum, daglig leder i Construction City Cluster.

Kurset “Samspill for verdiskapning” er et samarbeid mellom Construction City Cluster og Senter for Eiendomsfag. Aktørene har tidligere utarbeided rapporten utarbeidet rapporten «En god start: Produktivt samarbeid i tidligfase av byggeprosjekter» sammen med sammen med BI Senter for byggenæringen, BM, JM, Fagskolen Oslo, NTNU. Det funnene i dette arbeidet som legger grunnlaget for kurset.

– Det var konklusjonene fra klyngeprosjektet som inspirerte oss til å dele beste praksis for samhandling med resten av bransjen. Vi gleder oss til å dele kunnskap og tips for utvikling av relasjonell kompetanse, konflikthåndtering, og strukturer som understøtter effektive samhandlingsformer, sier programdirektør og kursansvarlig i Senter for eiendomsfag, Even Stenvaag Leira.

Kurset består fem delemner, og er spesielt rettet mot prosjektledere og prosjekteringsansvarlige i byggeprosjekter. Gjennom to kursdager får deltakerne tilgang til ledende fageksperter på relasjonsbygging og relasjonskompetanse, kontrakts- og gjennomføringsmodeller og praktiske verktøy for å bedre samhandling gjennom alle prosjektets. Construction City Eiendom og for eiendomsfag er ansvarlige for faginnholdet.

Kurset er åpent for alle bransjeaktører, og har oppstart 7. november 2023. Mer informasjon om kursinnhold og påmelding er tilgjengelig på Construction City Clusters arrangementsider.