Construction City Benedicte Vegard 20 11 18 00523

Klyngeprosjekter i Construction City

I Construction City jobber medlemmene sammen på tvers av verdikjeden for å gjøre BAE bransjen mer bærekraftig, effektiv og attraktiv. Dette er klyngesamarbeid i praksis.

I Construction City jobber bransjeaktører sammen for å løse problemstillinger innenfor digitalisering, det grønne skiftet og bransjens attraktivitet. Sammen skaper vi kunnskap og verktøy som kommer hele bransjen til gode.

Her er en oversikt over prosjektene vi jobber med nå. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å lære mer involvere deg!

Du kan også lese mer om noen av prosjektene våre lenger ned på siden.

Pågående prosjekter

Tema: Grønn bransje

 • Bærekraftig forvaltning, drift og vedlikehold av overvannsløsninger
 • Materialbruk og CO2 avtrykk på boligblokk råbygg
 • CO2-redusering i nye prosjekter
 • Bygningsdata for sirkulære verdikjeder
 • Plasstøpt betong for kostnadseffektivt og miljøvennlig kontorbygg
 • Utforming av fremtidens bærekraftige byggeløsninger gjennom aktivt samarbeid
 • Rehab vs nytt: Longbuild

Tema: Effektiv branjse

 • Mal for samspillskontrakter
 • Informasjons- og analysesenter for cybersikkerhet
 • BIM Prove for økt effektiviseringsgevinst
 • Fremvekst av suksessfulle BAE-teknologiselskaper

Tema: Attraktiv bransje

 • Utdanningsprogram i relasjonskompetanse
 • Den digitale fagarbeider for bygg og anleggsbransjen
 • Åpen uke for rekruttering
 • Innovasjon i praksis med Ungt Entreprenørskap

Vil du bidra til å starte eller gjenoppta et prosjekt?

Ta kontakt om du er interessert i å bidra til noen av disse prosjektene - eller hvis du har en ny idé til et behov eller problem som kan løses med klyngesamarbeid.

 • Felles stordata for smart eiendomsdrift
 • Veikart for fremtidens næringsbygg
 • Sirkulær BAE-bransje
 • Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser
 • Bedre data på ombruk og gjenvinning
 • Avfallsreduksjon i byggeprosesser
 • Klimatilpasning og overvann i byggeriet

Mer om klyngeprosjekter: